Cena mobilných služieb v Bulharsku vyrušuje EÚ

Bulharsko je krajinou, ktorá má spomedzi všetkých členských štátov najvyššie poplatky za ukončenie hovoru v mobilnej sieti. Bulharský národný regulátor telekomunikácií sa preto rozhodol prijať opatrenia, aby sa poplatky znížili. Európsku komisiu však stanovenie ich minimálnej výšky neuspokojuje; tvrdí, že ide o presne opačný trend, než aký je charakteristický pre iné krajiny, ktoré ak stanovujú výšku ceny, je to maximálny cenový strop a nie minimum.

„Sú viac ako desaťnásobne vyššie, než v krajine s najnižšími poplatkami. Preto sme požiadali bulharského regulátora, aby urýchlil svoju prácu a pozrel sa na regulátorov v iných krajinách, kde sa robí niečo podobné. Ak si vytvoríte analýzu trhu, zistíte, že v Bulharsku existuje veľký priestor pre znižovanie cien,“ povedal pre EurActiv Martin Selmayr, hovorca komisárky Viviane Redingovej.

Vesselin Božkov, predseda bulharského regulátora CRC, dostal list od Fabia Colassantiho, generálneho riaditeľa DG Informačná spoločnosť. Jeho znenie Komisia verejne publikovala na webovej stránke. List obsahuje zásadnú výzvu, aby regulátor v Bulharsku výrazne znížil poplatky za ukončenie hovoru.

Oblasť telekomunikácií v Bulharsku je oblasťou bojov medzi telekomunikačnými spoločnosťami. Napríklad Andreas Geiger, lobista za niekdajší monopol na pevné linky BTC, vyhlásil, že vysoké ceny za ukončovanie hovorov udržiavali „mobilní operátori v Bulharsku, Mtel, Globul a iní“. Ako príklad uviedol, že CRC v minulosti predstavil návrh na zníženie poplatkov o 40 percent, no potom ho zrazu stiahol a zmenil svoju regulačnú politiku „o 180 stupňov“. Doplnil: „Niektorí hovoria, že za prehodnotením pôvodného rozhodnutia CRC je silný lobing mobilných operátorov v Bulharsku.“ 

PR agentúra, ktorá lobuje za CRC, pre EurActiv poprela akékoľvek obvinenia, že by regulátor vychádzal v ústrety mobilným operátorom. Agentúra poukázala na skutočnosť, že regulátor CRC prešiel nedávno personálnou výmenou svojho predsedu a inými zmenami. Pred tým, ako sa tak udialo, otázka výšky poplatku za ukončenie hovoru bola zmrazená. PR agentúra upozornila, že od začiatku roka 2008 sa pre intervencie CRC spomenuté poplatky v Bulharsku znížili o 18 percent.

Exekutíva EÚ chce „priblížiť ceny za mobilné služby ich skutočným nákladom“, doplnil Selmayr. Európska komisia chce preto predstaviť právny predpis, podľa ktorého môže dať národným telekomunikačným regulátorom tri roky na to, aby znížili ceny mobilných operátorov za poskytované služby. Problematika výšky poplatkov za ukončenie hovoru v mobilnej sieti je diskutovanou témou už niekoľko mesiacov.