Cena za rovnosť: Poistné mužov a žien musí byť rovnaké

Od piatku, 21. decembra, v EÚ nadobúdajú účinnosť súdne rozhodnutie, podľa ktorého budú musieť poisťovatelia v Európe predávať tie isté poistné produkty mužom a ženám za tú istú cenu bez toho, aby medzi pohlaviami robili rozdiely.

Súdny dvor EÚ totiž v marci 2011 rozhodol, že prax poisťovní, v ktorej boli bežné rozdielne sadzby pre mužov a pre ženy, je diskrimináciou na základe pohlavia ako ho zakazuje európska legislatíva a hlavne Charta základných práv EÚ. Konkrétne išlo o prípad Test-Achats (C-236/09), ktorý skusmo podala belgická asociácia na ochranu spotrebiteľov.

Poisťovne určovali rozdielne ceny na základe výnimky v európskej legislatíve a vychádzajúc z toho, že pohlavie je výrazným faktorom pravdepodobnosti poistnej udalosti a preto by mala byť premietnutá v cenách poistného. Súd EÚ túto výnimkou s platnosťou od 21.12. 2012 zrušil.

Najtypickejším príkladom je to pri poistkách za auto, kde sa predpokladá, že ženy-šoférky jazdia disciplinovanejšie a štatistiky potvrdzujú, že majú menej dopravných nehôd.

Rovnako ponúkajú poisťovne mužom seniorom vyššie platby v prípade penzijných anuít, pretože je dobre známe, že muži zomierajú v priemere skôr ako ženy.

Poisťovne majú ale niekoľko možností ako sa so zmenou vyrovnať – zvýšiť nižšiu sadzbu na úroveň vyššej, nájsť kompromis medzi zvýšením ženskej a znížením mužskej sadzby, alebo odvodiť cenu poistky od proxy-ukazovateľa ako je povolanie alebo model auta.

Posledná možnosť je ale podľa právnikov tiež právne spochybniteľná. Ďalšou inovatívnou možnosťou cenotvorby pri autách by mohla byť inštalácia zariadení, ktoré monitorujú spôsob jazdy konkrétneho vodiča bez ohľadu na rod.

Podľa Björna Normana, analytika ratingovej agentúry Fitch ale väčšina poisťovní neplánuje vyrovnať rozdiel aj čiastočným znížením cien pre mužské poistky. Podľa odhadov PriceWaterhouseCoopers sa najviac zdvihnú ceny poistiek pre vodičky do 25 rokov, až o 40 %.

Poisťovne sa zvýšeniu zvýšeniu cien nebránia, zmrazené úroky a recesia na niektorých kľúčových trhoch sektoru neprospieva.

„Rovnosť medzi ženami a mužmi je v Európskej únii základným právom a Súdny dvor dal jasne najavo, že platí aj pri stanovovaní cien poistného,” povedala komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová.

Podľa komisárky malo odvetvie poisťovníctva viac než rok na to, aby sa pripravilo na prechod k jednotnej tvorbe cien pre obe pohlavia a Európska komisia mu počas tohto obdobia pomáhala, aby túto zmenu úspešne zvládlo.

Euractiv/Reuters/TASR