Ceny nehnuteľností vykazujú náznak oživenia

Ceny nehnuteľností na bývanie v eurozóne aj v treťom štvrťroku 2013 zaznamenali medzikvartálny nárast o 0,6 %. Rast zaregistrovali Írsko a Španielsko, kde problémy realitného trhu tvrdo zasiahli stav celej ekonomiky. V prípade Írska o 4,1 % a Španielska o 0,8 %.

Najvyšší rast spomedzi krajín zaznamenalo Estónsko o 5,3 %. Ceny nehnuteľností na Slovensku pri porovnaní s druhým štvrťrokom stagnovali.

Celkový vývoj je jednak dôsledkom prekonania recesie v eurozóne a súčasne postupnej obnovy po krachu na realitných trhoch pre finančnú krízu. Ceny nehnuteľností v Írsku sú v súčasnosti o 45 % nižšie ako v čase vrcholu.

Spľasnutie realitnej bubliny okrem Írska a Španielska v menšej miere zasiahlo aj Holandsko a Portugalsko. Roky ekonomického rastu sa zmazali a banky ostali s biliónovými zlými úvermi. Nezamestnanosť zároveň ostáva na rekordných úrovniach.

Pokiaľ ide o vývoj cien nehnuteľností, medzi krajinami panujú rozdiely. Najvýraznejší pokles o 4 percentá zaznamenalo Slovinsko, ktoré sa v súčasnosti snaží dať do poriadku svoj bankový sektor.

Pri medziročnom porovnaní Eurostat pre blok s eurom uvádza pokles o 1,3 %. Najvýraznejší rast zaznamenalo Estónsko o 11,1 % a zníženie Cyprus o 8 %.

Správu o vývoji cien nehnuteľností na bývanie Eurostat prvýkrát zverejnil koncom januára minulého roku. Tento indikátor označuje za dôležitý z pohľadu hospodárskej a menovej politiky a najmä monitorovania makroekonomických nerovnováh a rizík pre finančný sektor.

(EurActiv/Reuters)