Česi a Slováci chcú zmäkčenie pravidiel REACH

chemikálie...

Obe krajiny tvrdia, že malé podniky potrebujú viac voľnosti v rámci právneho predpisu EÚ o chemických látkach REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok). Revízia regulácie je naplánovaná na rok 2012. Dvanásť krajín, vrátane Čiech a Slovenska, o nej diskutovalo ešte minulý mesiac v Štokholme.

Po stretnutí český minister pre priemysel a obchod Martin Kuba zdôraznil, že Komisia by mala zhodnotiť vplyv REACH na malé a stredné podniky. „Konkurencieschopnosť európskeho chemického priemyslu slabne v porovnaní s rýchlo rastúcimi ekonomikami ako sú Čína, India či Južná Amerika,“ uviedol v stanovisku. „REACH predstavuje obrovskú administratívnu a finančnú záťaž na malé a stredné podniky a dokonca ohrozuje existenciu viacerých firiem.“

Obe krajiny, kde hrá významnú rolu automobilový priemysel, minulý týždeň upozornili ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť na to, že REACH nemá vplyv len na chemický sektor, ale aj na všetky výrobné sektory.

„Uznávame dôležitosť ochrany ľudí, ale na druhej strane musíme myslieť aj na konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov,“ upozornil Dušan Jurík atašé pre konkurencieschopnosť na Stálom zastúpení SR pri EÚ.

„Uvedomujeme si, že je ťažké nájsť kompromis medzi ochranou zdravia a životného prostredia, a tiež konkurencieschopnosťou. Úlohou Komisie je nájsť takýto kompromis,“ dodal.

Česká vláda zdôraznila, že sa snaží najmä o zmiernenie podmienok pre malé a stredné podniky. „Rozumieme environmentálnemu a zdravotnému prínosu REACH, no súčasne chceme, aby v čase krízy nedochádzalo k obmedzeniu rastu, ale k jeho podpore uviedol nemenovaný český diplomatický zdroj.

Ako ďalej vysvetlil Jurík, súčasná regulácia európske firmy znevýhodňuje, pretože privezený tovar sa nemusí riadiť rovnakými pravidlami. Podľa Európskej rady pre chemický priemysel rozvojové ekonomiky postupne predbiehajú Európu a Severnú Ameriku v chemickej produkcii a že Čína a zvyšok ázijsko-pacifického regiónu v roku 2010 získali trikrát viac investícií do chemického sektora ako vyspelé krajiny.

Nemenovaný zástupca európskej exekutívy však tvrdí, že k veľkým zásahom do legislatívy nedôjde, aby sa nezopakovali tvrdé boje, ktoré medzi zainteresovanými stranami prebiehali už v roku 2007 .