Česi chcú do konca predsedníctva pomáhať malým podnikom

Pozadie:

Len okolo 8 % malých a stredných podnikov (MSP) sa zapája do medzinárodného obchodu. Smernica o službách prijatá v roku 2006 (plne implementovaná by mala byť do konca roka 2009) je považovaná za kľúčový nástroj na odstraňovanie bariér pri operovaní na európskom vnútornom trhu.

Napriek tomu podľa prieskumu podnikateľských federácií v ôsmych krajinách vrátane Českej republiky – vláda legislatívu nestihne načas implementovať. Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA) by tiež mal MSP pomôcť pri vstupe na vnútorný trh a znížiť byrokratickú záťaž o 25 % do roku 2020.

Otázky:

Vladimír Tošovský, český minister pre priemysel a obchod počas záverečnej ceremónie pri príležitosti týždňa malého a stredného podnikania v Prahe vyhlásil, že MSP sú pilierom európskej konkurencieschopnosti, no zdôraznil, že len 5 % HDP EÚ tvoria medzinárodne poskytované služby. „Preto je rýchla a precízna implementácia smernice o službách rozhodujúcou.“

Minister dodal, že Európska investičná banka je pre MSP životne dôležitá ako zdroj finančných prostriedkov. „Nejde však o vládu, ale o manažment firiem, ktorý musí zabezpečiť stabilnú pozíciu na trhu,“ uzavrel.

Český premiér Jan Fischer povedal, že podpora MSP je kľúčovým faktorom európskeho plánu obnovy, zároveň vyjadril podporu rýchlej implementácii SBA. Podľa Fischera sú mikropodniky najdynamickejšími spoločnosťami a značne sa podieľajú na tvorbe HDP. „Ich ďalší rast je zásadným faktorom európskej obnovy,“ povedal. "Sú však vplyvom krízy zraniteľné a potrebujú podporu."

Európska regulácia súkromných spoločností, smernica o oneskorených platbách a zjednodušená fakturácia sú podľa českých ministrov top prioritami zvyšného času predsedníctva Českej republiky.

Nová česká vláda na čele  s Janom Fischerom bude pred odovzdaním predsedníctva Švédsku viesť summit Európskej rady 18. – 19. júna v Bruseli.

Pozície:

Günter Verheugen, podpredseda Európskej komisie
počas svojho vystúpenia v Prahe vyhlásil, že česká vláda odviedla dobrú prácu v snahe pomôcť MSP. „Najväčšie prekážky pre firmy nemajú ekonomickú, ale politickú podstatu,“ zdôraznil.

„Európsky jednotný trh je naším najväčším úspechom. No keď sa pozriem na štatistiky, som sklamaný, pretože jeho enormný potenciál stále nie je dostatočne využitý,“ vysvetlil. „Rôzne právne systémy v členských krajinách sú najväčšou hrozbou jednotného trhu,“ dodal.

Komisár si myslí, že európske trhy by mali expandovať do iných oblastí špeciálne do postsovietskych republík a stredomorského regiónu. Verheugen svoje vystúpenie uzavrel s tým, že Európa by mala najprv myslieť v malom („think small first“ – heslo Small Business Act-u) namiesto prístupu podľa ktorého sú niektoré firmy príliš veľké na to, aby padli („too big to fall“).

Podľa Pierra Simna, predsedu priemyselnej federácie Eurochambres, členské štáty by teraz mali aktívne implementovať SBA. Bez ich podpory iniciatíva nebude mať pozitívny výsledok a vyzval k prísnemu monitorovaniu implementácie princípov SBA.