Česi nedávajú pozor na byrokraciu

Zdroj: www.creativecommons.com

Lídri kľúčových sektorov tvrdia, že vláda ignoruje svoj záväzok, že sa bude snažiť o zlepšovanie podnikateľského prostredia tým, že zaistí, aby nové zákony so sebou neprinášali ďalšiu byrokratickú záťaž pre podniky.

Hodnotenie dôsledkov regulácie (Regulatory Impact Assessment – RIA) malo od roku 2007 značný vplyv na tvorbu zákonov v Čechách. Jeho úlohou bolo zaistiť, aby nové pravidlá týkajúce sa životného prostredia a sociálnych a ekonomických záležitostí budú v súlade so Zákonom o malých a stredných podnikoch (Small Business Act- SBA).

V súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh na zmenu, aby bolo RIA pri implementácii smerníc dobrovoľné. Vláda tak chce zrýchliť transponovanie európskych direktív do národného práva. EurActiv.cz informuje, že podnikatelia sa obávajú, že im značne sťaží život.

Jaromír Drábek, predseda Medzinárodnej obchodnej komory (ICC) tvrdí, že hodnotenie RIA je pre podniky životne dôležité. „RIA je jednoznačne potrebné, najmä preto, aby podnikatelia vedeli, aké opatrenia s vplyvom na administratívnu a daňovú záťaž vláda pripravuje.“

Drábek v súvislosti so snahami o obmedzenie RIA hovorí o „úradníckej loby“. „Ľuďom na ministerstvách RIA pridáva robotu, takže sa snažia, aby nebola povinná. Chcú na to využiť tunajšiu úradnícku vládu.“ Podľa jeho odhadov, pokiaľ úprava prejde – 80 % analýz by sa prestalo vykonávať.

Milan Mostýn, hovorca Zväzu priemyslu a dopravy verí, že hodnotenie dôsledkov regulácie je pre podniky užitočné. „Pokiaľ ho vykonávate dôkladne, RIA je komplikované pre tých, ktorí navrhujú legislatívu. Avšak na druhej strane, pokiaľ ho nebudú vykonávať, vážne uškodia podnikom,“ vysvetlil.

Pod tlakom biznis loby česká vláda rozhodla, že RIA nebude dobrovoľné, ale miesto toho ho vo určitých prípadoch zjednodušia. Napriek tomu Úrad vlády minulý mesiac zverejnil štúdiu zameranú na riešenie zdĺhavých legislatívnych procesov a navrhuje, aby sa RIA pri implementácii európskej legislatívy nevykonávala. Návrh špecificky vyžaduje, aby sa neskúmali vplyvy regulácie na podniky. „Je to v protiklade so všeobecnou snahou o obmedzovanie administratívnej záťaže,“ uviedol šéf Hospodárskej komory Českej republiky (HKČR) – Petr Kužel.

Ministerstvo vnútra, ktoré je za hodnotenie RIA zodpovedné, uistilo EurActiv.cz, že pracuje na spôsoboch ako ho zjednodušiť v prípade, že je možný len jeden spôsob implementácie európskych smerníc. „Diskriminácia podnikateľov nie je akceptovateľná,“ dodal.

Konfliktné stanoviská vznikajú však aj v rámci samotnej vlády. Návrh Úradu vlády, aby sa RIA stalo dobrovoľné, ostro kritizovalo ministerstvo vnútra.