Cesta z krízy je vydláždená zelenými pracovnými miestami

Európska strana zelených zorganizovala diskusiu, ktorá hodnotila stav úslia EÚ o „zelenú ekonomiku“ najmä pokiaľ ide o vytváranie „nízkouhlíkových pracovných miest“.

Gyula Hegyi z kabinetu komisára pre zamestanosť, Lászlo Andora, odmieta, že zelená agenda povedie len k tvrobe elitných vedeckých a high-tech pracovných miest. Hegyi je bývalý europoslanec z tábora socialistov a v EÚ už dostal prezývku „Mr Green Jobs“.

Podľa neho sa budú musieť pracovníci na všetkých kvalifikačných úrovniach prispôsobiť novej zelenej ére. „Zelené pracovné miesta znamenajú aj nízkokvalifikované miesta, milióny takýchto miest.“

Ako príklad uvádza maďarský projekt budovania kanála, ktorý má spojiť Dunaj s inou riekou a ktorý zabezpečí zavlažovanie pre poľnohospodárov a zníži emisie z dopravy. Projekt vytvorí 100 000 pracovných miest pre pracovníkov na stavbe a 40 000 pracovných miest na údržbe.

Podľa Hegyiho je ideálna definícia zelených pracovných miest Medzinárodnej organizácie práce (ILO) pričom dodáva, že podpora zeleným miest „môže mať veľmi dôležitú sociálnu funkciu, najmä v časoch krízy“.

Transformácia bez investícií nebude

Top úradník Komisie tvrdí, že príchod éry zelených pracovných miest, ak nájde dostatočú podporu, by sa mohol vyrovnať významom príchodom éry počítačov pred 20 rokmi.

Ďalší účastníci diskusie ale upozornili, že takýto optimistický scenár vyžaduje, aby tvorcovia politík a lídri biznisu dali peniaze do toho, o čom zatiaľ len rozprávajú.

Zelená rakúska europoslankyňa Elisabeth Schroedter, ktorá bola v apríli spravodajkyňou k tejto téme v EP, tvrdí, že bez významných investícií sa zelenou transformáciou európskeho priemyslu a preorientovaním sa európskych pracovníkov viac miest stratí, než vytvorí.

„Počuli sme veľa rétoriky o zelených pracovných miestach, ale znepokojuje nás nedostatok investícií“, súhlasí s europoslankyňou Judith Kirton-Darling z Federácie európskych pracovníkov v železiarstve (European Metalworkers Federation, EMF).

Rozmer takejto transformácie je obrovský a bez veľkých investícií sa podľa nej nebude realizovať. Mnohí hráči v priemysle a odbory sú skôr za zavedenie tzv. „zelených dlhodpisov“ – európskych dlhopisov na investície do zelených technológií a školení pracovníkov.

Hegyi z kabinetu komisára Andora súhlasí, že „zelené dlhopisy“ sú jedným z možných investičných nástrojov. Vyzdvihol nápad britskej vlády založiť zelenú investičnú banku, čo hodnotí ako pozitívnu iniciatívu.

Okrem štrukturálnych fondov EÚ by mal dôležitú úlohu zohrať aj Európsky sociálny fond „ak to so zelenou ekonomikou myslíme vážne“.

Pozície

Podľa definície ILO „zelené pracovné miesta znižujú dôsledky hospodárskej aktivity na životné prostredie postupne až na úroveň, ktorá je udržateľná“.

Správa ILO definuje zelené pracovné miesta ako miesta v „poľnohospodárstve, priemysle, službách a administratíve, ktoré prispievajú k zachovaniu alebo obnoveniu kvality životného prostredia“

Vo svojej správe Elisabeth Schroedter vyzvala Komisiu, členské štáty a európskych sociálnych partnerov, aby „zabezpečili, že každý v EÚ bude profitovať z udržateľnej stratégie pre tvorbu pracovných miest, pričom špeciálnu pozornosť treba venovať „ľuďom, ktorí sú od pracovného trhu najďalej, najzraniteľnejším nízkokvalifikovaným pracovníkom.“

Podľa nej sa trasformácia udeje predovšetkým tak, že väčšina pracovníkov bude musieť získať nové zručnosti vo svojich súčasných miestach. To zabezpečí zdravý pracovný trh a zároveň prinesie tie zmeny, ktoré potrebujeme, aby bola naša ekonomika zelená.“

Sociálni partneri boli podľa Judith Kirton-Darling veľmi aktívni pri koordinovaní sociálnej odpovede na klimatické zmeny. EÚ podľa nej nemôže mať silnú a udržateľnú nízkouhlíkovú stratégiu bez silnej priemyselnej základne.

Tvrdí, že ostatné svetové ekonomiky, vrátane krajín označovaných akronymom BRIC, robia oveľa väčšie investívie do reštrukturalizácie svojich ekonomík ako Európa. „Priemyslu v Európe sa to existenčne týka“, uviedla.

Ďalšie kroky

  • 17. júna 2010: lídri EÚ by mali podporiť stratégiu Európa 2020
  • Jeseň 2010: Európska komisia by mala publikovať analýzu o zelených pracovných miestach