Cezhraničné súdne spory budú jednoduchšie

Zdroj:http://www.flickr.com/photos/mindgutter/5697895/

Reforma pravidiel známych ako Brusel I z roku 2001, by mala zlepšiť spoluprácu medzi civilnými súdmi v celej EÚ. Okrem toho by to malo viesť k zlepšeniu obchodovania medzi členskými štátmi.

Efektívnejšie pravidlá majú svoj význam, pretože až 40 % podnikov by chcelo obchodovať za hranicami svojho domáceho trhu, pod podmienkou jednoduchších procedúr pre riešenie súdnych sporov.

Komisia oproti pravidlám z roku 2001 urobila štyri hlavné zmeny. Najvýznamnejšia sa týka zrušenia postupu, v rámci ktorého musel súd schváliť rozhodnutie iného súdu z inej členskej krajiny.

Súčasná prax je taká, že pokiaľ napríklad poľský podnikateľ vyhrá súdny spor vo Varšave proti francúzskej spoločnosti, rozsudok poľského súdu musí ešte schváliť francúzsky súd. Tento proces sa volá exequatur, respektíve rozhodnutie o uznaní. Len tento súdny postup môže stáť až 3 tisíc eur. Podľa údajov Komisie by vďaka novým pravidlám mohli podnikatelia na súdnych poplatkoch ročne ušetriť 50 miliónov eur.

Ďalšia časť reformy sa zameriava na arbitráže, ktoré využíva 60 % európskych spoločností – pretože sú rýchlejšie a lacnejšie. Zmena v pravidiel by mala podniky chrániť pred zneužitím alebo nezákonným vedením súdneho sporu.

Tretia úprava sa týka zamedzenia praktík, keď sa niektoré spoločnosti snažia oddialiť súdne konanie tým, že napádajú príslušnosť a právomoci súdu, na ktorom sa pred tým obe strany sporu dohodli.

Spotrebitelia neostanú bez ochrany

Posledný schválený návrh Európskej komisie by mal zjednodušiť život spotrebiteľom. Podľa nových pravidiel by totiž mohli viesť súdny proces v ich vlastnej krajine aj v prípade, že firma, ktorú žalujú má sídlo za hranicami EÚ. V súčasnosti rieši takéto prípady každá krajina Únie inak.

Podľa nových pravidiel ak britský občan počas dovolenky na tureckej riviére podpíše zmluvu o tzv. time-sharing programe, v rámci ktorého má právo stráviť nejaký čas v rekreačnom zariadení v konkrétnom období roka v priebehu troch alebo viac rokov a keď sa vráti späť na britské ostrovy a svoj krok si rozmyslí, (musí to by však maximálne po uplynutí 14 dní od podpisu zmluvy), bude mať právo žalovať tureckú protistranu u domáceho britského súdu, pokiaľ mu odmietnu vrátiť peniaze.

Zmeny, ktoré navrhla Komisia, musia ešte prejsť legislatívnym procesom v Európskom parlamente a v Rade. Konečný súhlas sa však očakáva o dva až tri roky.

Zrýchlenie úradných procedúr

Komisia zároveň zverejnila pracovný návrh o voľnom pohybe dokumentov v rámci Európskej únie a odštartovala k nemu verejnú konzultáciu, ktorá bude trvať do 30. apríla budúceho roka.

Z tohto návrhu by mali ťažiť Európania, ktorí žijú v inej členskej krajine, než tam, kde sa narodili. Malo by ísť o zjednodušenie zdĺhavých byrokratických postupov, napríklad pri čakaní na oficiálne potvrdenie vlastníckej listiny, ďalej za platenie za sobášny list alebo uznanie nového priezviska.

Za tieto služby sa väčšinou vyžadujú osobitné poplatky. Krajiny pobytu tiež môžu požadovať napríklad dokumenty, ktoré sa v rodnej krajine vôbec nevydávajú. Toto zdržiavanie a prekážky v bežnom živote porušujú pravidlá voľného pohybu, ktoré zaručujú už zakladajúce zmluvy EÚ.