Chemickú loby vyškrtli z registra lobistov

Európska komisia spustila dobrovoľný register lobistov v júni minulého roku. Je súčasťou širšej snahy o zvyšovanie transparentnosti rozhodovania v EÚ. Register nie je povinný, ak v ňom však chce lobistická skupina byť, musí splniť určité podmienky.

Doteraz sa doň zapísalo 1 697 organizácií. Komisár Siim Kallas odhaduje, že v Bruseli pôsobí asi 15 000 lobistov.

Prvou organizáciou, ktorá z neho bola dočasne suspendovaná, bola v januári prominentná bruselská konzultačná spoločnosť GPlus. Nezverejnila identitu všetkých svojich klientov.

Dvojmesačný dištanc

Komisia rozhodla o dvojmesačnom suspendovaní Cefic po sťažnosti environmentálnej organizácie Priatelia Zeme Európa (FOEE), ktorá tvrdila, že oznámené ročné výdavky chemickej loby na zastupovanie záujmov sú „nerealisticky nízke“.

Komisia kontaktovala Cefic po oznámení FOEE, že organizácia, ktorá zastupuje 29 000 firiem a má viac ako 170 zamestnancov a ročný rozpočet len 37,9 milióna eur, odhadla náklady na lobing pri európskych inštitúciách v roku 2007 len na 50 000 eur.

odpovedi Priateľom Zeme Komisia priznala, že „získala od Cefic určité informácie, ktoré ju viedli k záveru, že deklarácia (Cefic)… môže skutočne vyvolať problémy v súvislosti s odhadom výdavkov, ktorý sa zdá podhodnotený.“

„Cefic neprotestoval (proti tvrdeniu) že číslo je podhodnotené“, preto sa ho Komisia rozhodla dočasne suspendovať, pokiaľ nepredloží nové odhady, povedala pre EurActiv hovorkyňa komisára Kallasa, Valérie Rampi.

„Je na každej organizácii aby poskytla presné a pravdivé čísla. Komisia za nich účtovníctvo nerobí.“

Rampi vysvetlila, že Cefic bol z registra suspendovaný do septembra. Ak dovtedy údaje aktualizuje, Komisia ju opäť prijme.

Komisia bude podľa hovorkyne podobné obvinenia preskúmavať. „Je dôležité, aby mechanizmus pre sťažnosti fungoval.“

Finančné pravidlá sú „veľmi náročné“

Zástupcovia chemickej loby pre EurActiv povedali, že „komplexnosť sektorových združení ako Cefic a množstvo úloh, ktoré má, robia finančné deklarácie v ich súčasnej podobe veľmi náročnými“.

„Cefic spolupracuje s národnými a sektorovými združeniami a poskytuje členom mnoho rôznych služieb, aby bol schopný vyrovnať sa s regulačným rámcom EÚ“, tvrdí organizácia.

Cefic podporuje Iniciatívu transparentnosti, uprednostnil by však, ak by sa prípadní záujemcovia prišli pozrieť na jeho celkový rozpočet a zdroje a tým sa „zabezpečila úplná transparentnosť našich globálnych aktivít“.

Paul de Clerck z FOEE Cefic obvinil, že v lobingových aktivitách nie je vôbec transparentný. „Pred predložením sťažnosti Komisii požiadali Priatelia Zeme Cefic o vysvetlenie jeho lobingového rozpočtu. Cefic na túto žiadosť nikdy neodpovedal“, píše sa vo vyhlásení FOEE.

„Ak Komisia berie vlastný register lobistov vážne, mala by sankcionovať Cefic pre nesprávnu registráciu. Cefic by mal byť vylúčený zo všetkých lobingových podujatí, pretože nerešpektuje dnešné pravidlá transparentnosti.“

„Z lobistického registra Komisie si urobili vtip a reportovali úplne nesprávny lobongový rozpočet. S potešením vidíme, že Komisia tento typ správania neakceptuje.“

Cefic oznámil, že prehodnotí doterajší postoj po tom, ako dostane „oficiálne vyjadrenie Komisie a jasnejšie usmernenia“.