Chemickým podnikom zníži EÚ poplatky

Chemické firmy, ktoré spadajú pod pôsobnosť smernice o klasifikáciii, označovaní a balení (tzv. nariadenie CLP, Classification, Labelling & Packaging) budú môcť okrem toho operovať vo svojich vlastných jazykoch, kedže ECHA preložila svoje usmernenia.

Chemický priemysel sa dlho sťažoval na zaťažujúcu administratívu, ktorej čelia podniky v chemickom sektore. Predovšetkým malé a stredné podniky majú veľké problémy dodržiavať nariadenie CLP a smernicu REACH.

Poplatky vyplývajúce z CLP budú znížené o 90 % pre mikorpodniky, o 60 % pre malé podniky a o 30 pre stredné podniky. Tieto poplatky sa platia keď spoločnosť požiada o alternatívny názov pre pre látku alebo žiada o harmonizovanú klasifikáciu a označenie látok. Spoločnosti môžu použiť alternatívne názvy pri viacerých zmesiach bez toho, aby platili ďalšie poplatky.

Podpredseda Európskej komsiei zodpovedný za priemysel a podnikanie Antonio Tajani vyhlásil, že tento krok pomôže menším firmám v chemickom odvetví, aby boli viac konkurencieschopné.

„S REACH a CLP sme položili základy modernej legislatívy, ktorá pre firmy vytvára príležitosti“, uviedol.

Malé a stredné podniky môžu využívať pomoc týkajúcu sa legislatívy REACH and CLP v národných centrách (Helpdesk), ktoré operujú v každej členskej krajine. Tajani nedávno vyzval členské štáty, aby boli tieto centrá dostatočne personálne obsadené a mohli pokrývať stúpajúci dopty po ich pomoci.

Skupina vyšších manažérov z Európskej komisie, ECHA a šiestich priemyselných organizácií sa snažia prísť s praktickými riešeniami, ktoré by firmám pomohli úsešne zvládnuť blížiaci sa termín registrácie v rámci REACH, ktorý je 30. novembra 2010.

Termín drží firmy pod tlakom, mnohé museli prijať zamestnancov, aby sa načas stihli prispôsobiť novej legislatíve.