Cigarety sa zmenia, Komisia povedala ako

Zdroj: TASR/AP/Petar Petrov

Príprava revízie smernice (2001/37/ES)  trvala niekoľko rokov, sprevádzal ju rekordný počet vstupov do konzultácie (85 tisíc) a v neposlednom rade aj kontroverzná rezignácie komisára zodpovedného za túto agendu Johna Dalliho.

Komisia preložením textu splnila sľub, že návrh predloží do konca roka, aby sa legislatívou stihol zaoberať  ešte tento Európsky parlament. Legislatíva upravuje výrobu, prezentáciu a predaj tabakových výrobkov a má ambíciu reagovať na nové výskumy, nové produkty a nové marketingové stratégie tabakového priemyslu.

Obal bude generický z 3/4

Rozhodnutie o prípadných povinných generických obaloch (rovnaký jednofarebný obal pre všetky značky cigariet s nevýrazným názvom značky) ponecháva európska regulácia na členských štátoch. Zaviesť ho môžu v „riadne odôvodnených prípadoch“.

Povinne by ale mali  cigarety, rovnako ako tabak na šúľanie, obsahovať zdravotné varovania v podobe obrázku aj textu, ktoré spolu zaberajú 75 % plochy prednej aj zadnej strany balenia. Na boku budú musieť namiesto súčasnej informácie o obsahu dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého výrobcovia uviesť, že tabakový dym obsahuje viac ako 70 látok spôsobujúcich rakovinu.

Podľa súčasnej úpravy musia varovania zaberať 30 – 35 % plochy na jednej strane a 40 – 50 % plus okraj na druhej strane. Obrázky nie sú povinné, na Slovensku na napríklad nepoužívajú.  

Kusy cigariet

Balenia cigariet by mali mať podľa nového návrhu povinne tvar hranolu a obsahovať aspoň 20 cigariet. Dnes 14 členských štátov EÚ požaduje minimálnu veľkosť balíčka 20 cigariet a 4 členské štáty minimálnu veľkosť balíčka 19 cigariet. Tabak na šúľanie sa po novom nebude môcť predávať vo vrecúškach s hmotnosťou obsahu nižšou ako 40 g.

Bez chuti

Príchute tabaku, napríklad mentol a vanilka by už nemali byť nebudú povolené. Ak tak iba v malom množstve, ktoré nespôsobí, že cigareta má výrazne inú príchuť ako tabak.

Výnimku zo zákazu príchutí dostali fajkový tabak, cigary a cigarky. Laxnejšie pravidlá zdôvodňuje Európska komisia tým, že noví fajčiari v súčasnosti len zriedkakedy začínajú svoj zvyk týmito produktmi. Preto nebudú mať povinné ani obrazové zdravotné výstrahy.

Naopak na mušku si zobrala označenia ako „slim“ a  „super slim“, ktoré  Komisia považuje za zavádzajúce a marketingovo pôsobiace najmä pre mladé ženy.  Tieto označenia chce spolu s ďalšími zakázať.

V prípade takzvaných bezdymových tabakových výrobkov platia tiež povinné zdravotné výstrahy a  zákaz príchutí. V prípade tabaku na vnútorné použitie (snus) platí všeobecný zákaz okrem Švédska, ktoré má výnimku.

Od prijatia pôvodnej smernice sa na trh dostali aj elektronické cigarety, ktoré tiež obsahujú nikotín. Pod určitou prahovou hodnotou nikotínu bude možné ich predávať, musí byť na nich ale uvedená zdravotná výstraha. Výrobky s vyšším obsahom sa budú môcť na trh uvádzať len vtedy, ak sú povolené ako lieky, napríklad v rámci nikotínovej substitučnej terapie. Zdravotné výstrahy sa budú musieť uvádzať aj na rastlinných cigaretách.

Komisia sa rozhodla nezasahovať a nerozlišovať medzi jendotlivými typmi tabaku. Slovenská pracovná skupina k návrhu smernice upozorňovala, že ak by sa zakázali látky potrebné na technologické spracovanie tabaku, môže to byť problém pre slovenský trh, na ktorom dominuje americká zmes, ktorý tieto látky obsahuje, na rozdiel napríklad od zmesi Virginia.

Nelegálny obchod

Komisia chce prísnejšie sledovať dodávateľský reťazec tabakových výrobkov sa. Súčasťou opatrení proti nelegálnemu obchodu majú byť bezpečnostné prvky (napr. hologramy alebo iné značky), aby spotrebitelia mohli overiť ich pravosť. Prechodné obdobie bude ale trvať 5 rokov. Navyše, komisár Algirdasa Šemeta zodpovedný za daňovú politiku, má pripraviť Akčný plán pre východné hranice EÚ, ktoré sú najviac vystavené pašovaniu nelegálnych cigariet. 

Fajčenie

Smernica nijako neovplyvní zákaz fajčenia na verejnosti, čo je v kompetencii členských štátov aj keď s usmernením Rady EÚ z roku 2009. Budúci rok sa očakáva správa Komisie o tom, ako si štáty počínajú. Na Slovensku sa pripravuje novelizácia legislatívy, ktorá zavádza úplný zákaz fajčenia v obchodných domoch, čo platí aj pre  kaviarne a reštaurácie v daných zariadeniach a tiež v cukrárňach.

Nenasledujeme Austráliu

Austrália legislatívne zakázala výrobcom cigariet úplne zobrazovať logá a farebné dizajny, cigarety sa tam predávajú len v rovnakých olivovozelených krabičkách. Priemysel sa tento zákon snažil spochybniť na súde ako protiústavný, pričom argumentoval aj právami duševného vlastníctva k značke. Na súde neuspel a pravidlá vstúpili do platnosti len nedávno.

Svetové médiá si už aj v kontexte pripravovanej európskej regulácie všimli podnikateľský počin austrálskej spoločnosti Boxwrpa, ktorá predáva nálepky, ktoré si fajčiari môžu nalepiť na svoje, nie príliš lákavé obaly od cigariet. Spoločnosť tvrdí, že nemá napojenie na tabakový priemysel, hoci považuje reguláciu za príliš rozsiahlu. Na nedostatok dopytu sa vraj sťažovať nemôže. Austrálska vláda už oznámila, že bude z právneho hľadiska posudzovať, či tento produkt nie je nezákonný.

Vojna priemyslu?

Európska komisia tvrdí, že aj výrobcovia tabakových výrobkov budú mať prospech z jasnejších pravidiel, lepšieho fungovania vnútorného trhu a rovnakých podmienok.

Priemysel to vidí inak. Európska asociácia pestovateľov tabaku napríklad uviedla, že regulácie sa rovná „vyhláseniu vojny ich priemyslu.“ Asociácia napríklad tvrdí, že odstránením značiek a dizajnu bude jediným rozhodovacím faktorom cena, čo zvýhodní dovoz z krajín s nízkymi nákladmi a povedie k strate pracovných miest v Európe. Výrobcovia „exkluzívnejších značiek“ zase tvrdia, že ľudia budú fajčiť menej kvalitné výrobky.

Čo bude ďalej?

Legislatívny návrh poputuje Rade a Európskemu parlamentu, ktoré ho môžu v procese prijímania pozmeniť. V ideálnom prípade by nová smernica mohla byť prijatá najneskôr v roku 2014 a nadobudne účinnosť v roku 2015 až 2016.

Pozície

Komisár zodpovedný za zdravie a spotrebiteľskú politiku Tonio Borg v súvislosti s prijatím návrhu povedal: „Čísla hovoria samy za seba: tabak zabíja polovicu svojich konzumentov a je vysoko návykový. Keďže 70 % fajčiarov začína fajčiť pred dosiahnutím veku 18 rokov, cieľom dnešného návrhu je znížiť atraktívnosť tabakových výrobkov a konzumácie tabaku a tak odradiť mladých ľudí od toho, aby začali fajčiť. Spotrebitelia nesmú byť klamaní: tabakové výrobky by mali vyzerať a chutiť ako tabakové výrobky a týmto návrhom sa zabezpečí, aby sa atraktívne balenia a arómy nepoužívali ako marketingová stratégia.“

Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý sa niekoľko týždňov touto smernicou zaoberal, na otázku TASR, či Komisia zobrala do úvahy upozornenia a obavy členských štátov ohľadom možných negatívnych dopadov sprísnenej tabakovej smernice, slovenský eurokomisár uviedol, že EK veľmi citlivo reaguje na množstvo podnetov, ktoré dostáva nielen od jednotlivých členských štátov, ale aj od podnikateľských združení a ktoré sa týkajú obáv zo zvýšenej miery pašovania a uľahčenia falšovania cigariet.

 Skupina Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente označila návrh Komisie za vyvážený „predpokladá dôležité zlepšenia pre zdravie a „vynecháva prehnané opatrenia“, uviedli poslanci Peter Lise a Richard Seeber koordinátori skupiny vo výbore EP pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť potravín. Skupina chváli nového komisára Tonio Borga za to, že návrh predložil ešte skorej ako sľúbil.

Europoslanci vítajú väčšie obrazové varovania, keďže podľa prieskumov textové varovania na ľudí nezaberajú. Na druhej strane oceňujú, že Komisia nechce ísť cestou odstránenia lôg výrobcov cez generické obaly. Podľa nich by to spôsobilo príliš veľa právnych problémov. Vítajú, že Komisia nechce zakázať vystavovanie cigariet na predajných miestach.

Oceňujú ale zákaz príchutí, ktoré agresívne zvádzajú mladých ľudí. Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín bude k návrhu 25. februára organizovať verejné vypočutie so zainteresovanými stranami.