Čína a Taiwan budú čeliť antidumpingovému konaniu EÚ

Komisia začala v prípade konať na základe podnetu, ktorý ešte v polovici mája podal v mene veľkej časti európskych výrobcov nehrdzavejúcej ocele EUROFER.

Podnet obsahoval dôkaz o dumpingu plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena pôvodom z Číny a Taiwanu.

Výrobcovia z Číny a Taiwanu predávali svoje výrobky na európskom trhu za výrazne nižšie ceny ako domáci výrobcovia, čím spôsobili výrobcom v EÚ značnú ujmu.

"Počas posledných troch rokov prijali európski výrobcovia nehrdzavejúcej ocele významné reštrukturalizačné opatrenia k zníženiu nadmernej kapacity, zlepšeniu výkonu a zachovaniu si konkurencieschopnosti na svetovom trhu. V rovnakom období ale Čína vybudovala obrovské kapacity, ktoré sú ekonomicky neodôvodnené. Ich domáci trh nedokáže zvýšenú produkciu absorbovať. Výsledkom je, že zaplavia nechránené trhy, akým je aj trh EÚ," povedal generálny riaditeľ EUROFERu Gordon Moffat.

Taiwan má tiež štrukturálne problémy s kapacitou. Nadbytočná produkcia je potom určená na export, najmä do Európy," dodal.

Objem dovozu za studena valcovaných plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele z Číny a Taiwanu do Európy rástol v roku 2013 závratnou rýchlosťou, spotreba Únie zostala pomerne stabilná.

Kombinovaný podiel výrobcov nehrdzavejúcej ocele z Číny a Taiwanu na trhu vzrástol medzi rokmi 2010 a 2013 o 65 %. V prvom štvrťroku 2014 sa tento nárast nezastavil.

"Tento stav nie je ďalej udržateľný," povedal Moffat. Dovoz z oboch krajín, Číny a Taiwanu, výrazne podhodnotil ceny výrobcov v EÚ aj výrobcov z tretích krajín.

"Antidumpingové opatrenia na dovoz predmetných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele z Číny a Taiwanu budú v súlade s akčným plánom Európskej komisie pre oceliarske odvetvie, ktorý zaistí spravodlivé podmienky pre hospodársku súťaž a prinesie opatrenia proti nekalým obchodným praktikám," dodal Moffat.