Čína nevzdáva boj proti európskemu clu na oceľové skrutky

Obchodný spor Číny a Európske únie v otázke oceľových spojovacích prvkov, ktoré sú dôležitými súčiastkami v množstve produktov a zariadení vrátane automobilov, bielej techniky a rôznych strojov, sa datuje do roku 2009.

EÚ zaviedla v januári 2009 na oceľové spojovacie prvky (skrutky) z Číny päťročné antidumpingové clá vo výške od 26,5 do 85 %. V júli Čína podala na pôde WTO sťažnosť pre nesúlad ustanovení antidumpingových nariadení Únie s dohodami o medzinárodnom obchode. Kritizovala plošné zavedenie cla voči všetkým čínskym výrobcom oceľových skrutiek.

Dotklo sa to totiž asi 200 čínskych firiem, pričom hodnota skrutiek, na ktoré sa colné tarify vzťahovali, sa v roku 2007 odhadla približne na 575 miliónov eur.

Individuálna kalkulácia

V decembri 2010 vydal panel WTO správu, v ktorej čiastočne vyhovej sťažnosti Číny a uviedol, že ustanovenie európskeho nariadenia 384/96 je v tomto prípade v rozpore s dohodami WTO pokiaľ ide o nepoužitie individuálnych dumpingových rozpätí.

V roku 2011 sa EÚ voči rozhodnutiu WTO odvolala. Trvala na tom, že pri kalkulácii cla voči štátu s netrhovou ekonomikou, ako Čína, môže použiť celoštátne rozpätie, ak nie je možné preukázať, že exportné aktivity sú od štátu dostatočne nezávislé, aby sa garantovalo individuálne zaobchádzanie.

Odvolací panel WTO ale potvrdil, že EÚ mala pri výpočte tarify zohľadňovať špecifických producentov oceľových skrutiek a nebrať Čínu ako jedného exportéra.

Následne sa Brusel a Peking dohodli na úprave taríf. V októbri 2012 EÚ oznámila, že predmetné colné tarify zníži na úroveň od 22,9  do 74,1 %.

V stredu (30.10.) Čína opäť požiadala Svetovú obchodnú organizáciu o ďalšie konzultácie v prípade. Tvrdí, že EÚ svoje antidumpingové opatrenia nezosúladila s verdiktom WTO.

Skrutky nie sú jediným predmetom sporu medzi EÚ a Čínou v odvetví ocele. V júni tohto roka podala EÚ sťažnosť voči čínskym clám na dovoz oceľových rúr z Únie.

(EurActiv/Reuters)