Čína tvrdo proti nebezpečným hračkám

Čínska vláda odobrala exportnú licenciu 700 výrobcom hračiek, pretože nespĺňali bezpečnostné štandardy, informuje China Daily. To je významný krok Pekingu v snahe zlepšiť dlhodobo zlú reputáciu na európskom a americkom trhu. Najčastejším terčom zahraničných protestov sú práve hračky.

Podľa údajov Európskeho systému rýchleho varovania pred nebezpečnými produktami RAPEX z roku 2006 tvoria čínske produkty takmer polovicu všetkých nebezpečných tovarov v EÚ. Najväčšie nedostatky vykazujú práve hračky. Zo všetkých dovážaných hračiek na európsky trh, ktoré nespĺňali bezpečnostné štandardy,  bolo až 80% z Číny.

Peking sa snaží situáciu riešiť. V rámci masívnej kampane preveril 3540 výrobcov hračiek, ktorí vyvážajú produkciu do zahraničia. Pätina z nich (700) prišla o licenciu a Li Changjiang, šéf čínskeho úradu inšpekcie a kvality vyhlásil: „Po tomto zákroku sa situácia vo výrobe hračiek na export významne zlepšila.“

Čínska vláda používa výsledky kampane v dialógu so zahraničnými partnermi. Komisárka pre ochranu spotrebiteľa Meglena Kuneva navštívila Peking už trikrát v snahe riešiť nebezpečný dovoz. Peking podpísal s Európskou komisiou memorandum o spolupráci a výmene informácií s cieľom zvýšiť bezpečnostné štandardy čínskeho tovaru. Podobná dohoda existuje aj s Asociáciou čínskych výrobcov hračiek.

Čína vyváža ročne 22 milárd hračiek, pričom štvrtina z tohto objemu putuje na európsky trh. „Spotrebiteľská dôvera v čínsky tovar by mala byť pre Čínu priorita, ak si chce zachovať objem exportu z minulých rokov,“ vyhlásil komisár pre obchod Peter Mandelson.