Cioloş otvoril diskusiu o budúcnosti poľnohospodárskej politiky

Slovenské oráčiny.

Reformovaná SPP môže značne prispieť k naplneniu novej hospodárskej stratégie EÚ, uviedol Cioloş počas svojho vystúpenia pred parlamentným výborom pre poľnohospodárstvo. Poľnohospodársku politiku označil za pohon rastu vidieka. Cioloş tvrdí, že budúca SPP by mala hrať hlavnú úlohu v podporovaní udržateľného využívania zdrojov v poľnohospodárstve.

Komisár zodpovedný za oblasť životného prostredia Janez Potočnik tiež vyzval k dôkladnému „ozeleneniu“ poľnohospodárskej politiky, aby sa vyvinuli udržateľné poľnohospodárske praktiky.

Farmárstvo je prirodzeným zdrojom pracovných miest vo vidieckych oblastiach, ktoré sú často vylúčené z ostatných hospodárskych aktivít, poukázal Cioloş. SPP je podľa neho tiež základným stimulom pre zelený a inteligentný rast. Zdôraznil, že inovácie v poľnohospodárstve môžu významným spôsobom prispieť do boja proti klimatickým zmenám a pomôcť nájsť spôsoby ako vyprodukovať viac za menej.

Budúca SPP po roku 2013

Počas výmeny názorov britský europoslanec George Lyon (ALDE) predstavil návrh vlastnej iniciatívnej správy o budúcnosti SPP po roku 2013. V jadre žiada spravodlivejšiu, zelenšiu a udržateľnejšiu farmársku politiku.

Cioloş na správu reagoval varovaním pred unáhleným identifikovaním rôznych mechanizmov v budúcej SPP, namiesto toho vyzval k dlhšiemu časovému obdobiu na premyslenie si, čo sa chce dosiahnuť.

Jedno z najzákladnejších otázok, ktorú treba zodpovedať je,  či treba ešte viac obmedziť vyčlenené prostriedky na poľnohospodárstvo, ktoré sú teraz na úrovni 40 % celkového rozpočtu EÚ. Práve rozpočet je predmetom prudkých sporov medzi členskými štátmi podporujúcimi SPP na čele s Francúzskom a kritikov politiky na čele s Veľkou Britániou a Holandskom.

Pokiaľ ide o priame platby podľa Cioloşa je príliš skoro na diskusiu o úrovni platieb alebo rýchlosti prechodu zo súčasného systému na nový. „Najprv sa musíme dohodnúť na tom, čo chceme dosiahnuť s platbami, a až potom sa rozhodovať o ich distribúcii,“ zdôraznil.

Komisár Cioloş sa miesto prezentácie špecifickej vízie novej SPP zameral na identifikované základných okruhov, ktoré musia byť zodpovedné pred spustením reformy. Podľa komisára najväčšími výzvami, ktorým čelí budúca SPP sú – zabezpečenie potravinovej bezpečnosti, ochrana pôdy a prírodných zdrojov, podpora hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach a boj proti klimatickým zmenám.

Verejné diskusie

Podľa Cioloşa SPP chýba priame spojenie s európskou spoločnosťou a preto spustil verejné diskusie o budúcnosti poľnohospodárskej politiky. „Nechcem počuť len názory farmárov, ale aj asociácií zameraných na ochranu životného prostredia, spotrebiteľov a organizácií brániacich práva zviera,“ uviedol a dodal, že SPP nie je len záležitosťou expertov, ale „politikou pre všetkých Európanov“.

Komisár zároveň zdôraznil, že nejde o konzultáciu, ide o debatu o európskych očakávaniach o budúcnosti farmárstva. „Spoločná poľnohospodárska politika nie je len záležitosťou odborníkov. Je to politika všetkých Európanov. a je potrebné ich počúvať. Treba venovať čas získavaniu nápadov a zisťovaniu očakávaní všetkých aktérov spoločnosti,“ vyhlásil komisár Cioloş. „Očakávam reakcie, úvahy od poľnohospodárov, ale aj od združení na ochranu životného prostredia, spotrebiteľov, či od združení dbajúcich na dobré životné podmienky zvierat. Túto diskusiu treba začať čo najskôr. Výhody tejto spoločnej európskej politiky využíva celá spoločnosť v oblasti potravín, územnej správy a ochrany životného prostredia. Preto je prirodzené, že občania majú mať právo a čas vyjadriť svoj názor,“ dodal.

Diskusia je otvorená do júna a bude sa podieľať na práci Komisie na budúcej SPP.