Členské krajiny stále meškajú so smernicou o službách

Zdroj:Flickr

Základnou požiadavkou smernice bolo vytvorenie Jednotných kontaktných miest, ktoré by podnikom poskytovali informácie a formuláre potrebné na porozumenie pracovných a daňových zákonov a tiež registráciu sociálneho zabezpečenia, jednoducho všetkých pravidiel vzťahujúcich sa na firmy v iných členských štátoch.

Direktívu prijali ešte v roku 2006 a implementácia mala byť hotová koncom roka 2009. Podľa prieskumu asociácie obchodných komôr EuroChambers najhoršie výsledky v tomto ohľade dosiahlo Poľsko. Poľská obchodná komora v súčasnosti úzko spolupracuje s ministerstvom hospodárstva na vytvorení Jednotných kontaktných miest. Mali by ich otvoriť v priebehu tohto roka.

Pri implementácii výrazne zaostávajú aj Gréci, Luxemburčania, Rumuni a Slovinci. Naopak najlepšie výsledky dosiahli Holanďania, Briti a Nemci. Jednotné kontaktné miesta na Slovensku fungujú od 1. júna 2010. Ide o obvodné úrady v sídle kraja a ich úlohou je zjednodušiť pôsobenie zahraničných firiem na Slovensku.

Podľa Európskej komisie je význam implementácie smernice jasný, služby tvoria dve tretiny európskeho hospodárskeho výkonu a pracovných miest. Avšak len pätinu obchodu medzi členskými štátmi. Smernica o službách je kritickým nástrojom na prekonanie bariér na európskom vnútornom trhu.

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov minulý týždeň prijal správu o smernici o službách, v ktorej potvrdil, že nedostatok informácií a nepotrebné administratívne prekážky stále vážne obmedzujú cezhraničný obchod. Okrem toho jednou z najväčších slabostí už existujúcich Jednotných kontaktných miest je zlá znalosť cudzích jazykov.

Viac ako polovica síce poskytuje informácie aj v druhom jazyku, no len sedem umožňuje, aby firmy vypĺňali formuláre a absolvovali procedúry vo svojom materinskom jazyku.

Komisia minulý týždeň prijala komunikáciu, v ktorej načrtla kroky, ktoré prijme tento rok v snahe o posilnenie európskeho trhu služieb. Okrem toho plánuje vykonať vlastný prieskum o činnosti Jednotných kontaktných miest a hospodárskeho vplyvu smernice o službách. Výsledky zverejní v novembri.

„Vždy hovorím, že členské štáty si neuvedomili, k čomu sa zaviazali, keď sa podpísali pod povinnosť premietnuť e-government do reality,“ uviedla Maria Martinová-Pratová z Generálneho riaditeľstva EK pre vnútorný trh.

Vplyvom krízy majú štáty menej prostriedkov na investíciu do technológie potrebnej na rozvoj Jednotných kontaktných miest. Len deväť členských štátov umožňuje vykonať veľkú časť procedúr online. V tejto oblasti zaostávajú aj centrá na Slovensku. „V najbližších rokoch preto musíme pracovať na rozvoji Jednotných kontaktných miest,“ dodala Martinová-Pratová.