Členské štáty zápasia s implementovaním smernice o službách

Pozadie:

Služby tvoria takmer 70 % HDP EÚ a zástupcovia členských štátov a profesijných únií sa dlhé roky nevedeli dohodnúť ako tento potenciál lepšie využiť na tvorbu vnútorného trhu celého bloku. Pôvodný návrh z dielne komisára Fritza Bolkensteina vyvolal nesúhlasné reakcie v mnohých krajinách. Najproblematickejšou častou predlohy Komisie bolo tzv. pravidlo zeme pôvodu. Pokiaľ by prešlo – v praxi by podnikateľovi stačilo získať povolenie prevádzkovať určité činnosti vo svojom domovskom štáte a potom by mohol túto službu ponúkať zákazníkom v celej Únii bez ďalších administratívnych záväzkov.

To ale vzbudilo nevôľu najmä v „starých členských štátoch“, ktoré sa obávali sociálneho dumpingu, čo znamená, že by podnikatelia využívali nižšie štandardy vo svojich domovských krajinách a (v porovnaní so západom) tak znížiť svoje náklady, čo by viedlo k zníženiu štandárd v celej Únii.

Počas trojročného vyjednávania pred konečným schválením smernice na konci roku 2006 došlo ku značným kompromisom, dôsledkom čoho firmy a živnostníci nebudú musieť žiadať v každej zemi osobitné povolenie k pobytu alebo výkonu činnosti, no budú sa musieť podriadiť pravidlám pre podnikanie v danom odbore, ktoré sa mení z krajiny do krajiny.

Otázky:

Najnovší prieskum Eurochambers prináša alarmujúce výsledky. Na otázku, či v niektorej členskej krajine prebehne implementácia smernice o službách „včas a korektne“ 40 % obchodných komôr odpovedalo záporne alebo skepticky. To je oveľa horšie ako podľa januárového skúmania, kedy pesimistické vyhliadky dosahovali len štvrtinu.

Slovensko patrí medzi lepšie prípady. Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) tvrdí, že naša vláda urobila všetko pre to, aby všetky povinnosti vyplývajúce zo smernice implementovali včas a dôkladne. „Dúfame, že hospodárska kríza, tento proces nespomalí,“ komentovala situáciu SOPK pre Eurochambres.

Aj napriek tomu, že vo všetkých zemiach je už jasné, ako by mali vyzerať tzv. jednotné kontaktné miesta (Points of single contact), s ich praktickým zavádzaním je však problém. Väčšina štátov zápasí hlavne s nástrojmi online komunikácie – autorizáciami alebo elektronickými podpismi, iné (Taliansko či Nemecko) majú problém s tým ako skĺbiť celoštátne a regionálne orgány štátnej správy.