Colníci vlani zadržali 115 miliónov falzifikátov

Zdroj: Colná správa SR

Podľa výročnej správy Komisie o colných opatreniach na presadzovanie práv duševného vlastníctva vlani colné orgány zadržali takmer 115 miliónov falzifikátov. V porovnaní s rokom 2010 ide o 10-percentný nárast. Vtedy colníci zadržali 103 miliónov kusov falšovaného tovaru.

Išlo najmä o lieky (24 %), baliaci materiál (21 %) a cigarety (18 %). Celkovo výrobky na každodenné použitie a tie s potenciálne nebezpečným vplyvom na zdravie predstavovali viac ako štvrtinu (28,6 %) zadržaných falzifikátov.

Ako informuje Komisia v roku 2011 pokračoval rastúci trend v posielaní pirátskeho tovaru cez poštové balíky. Viac ako tretina (36%) takýchto zásielok obsahovala lieky. Najčastejšie sa v balíkoch vyskytovali tabletky na chudnutie, Viagra, lieky proti bolesti a nespavosti, antidepresíva a antibiotiká.

„Dnešná správa naznačuje, akú intenzívnu a dôležitú prácu v tejto oblasti vykonávajú colné orgány. Budem naďalej presadzovať ešte väčšiu ochranu práv duševného vlastníctva v Európe, a to prostredníctvom spolupráce s medzinárodnými partnermi, samotným odvetvím a členskými štátmi,“ uviedol komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algridas Šemeta.

Slovensko sa však nezaradilo medzi krajiny, ktoré evidujú veľké množstvo odhalených prípadov. V minulom roku šlo len o 51, v rámci ktorých colné orgány zaistili 175 257 kusov falšovaných tovarov.

Celkovo falzifikáty pochádzali najmä z Číny. Odtiaľ prišlo až 73 % všetkých predmetov porušujúcich práva duševného vlastníctva. Turecko je však hlavným zdrojom falšovaných potravín, Panama zasa alkoholických výrobkov. Pirátske nealkoholické nápoje pochádzali najmä z Thajska a mobilné telefóny z Hongkongu. V oblasti nahratých CD/DVD nosičov dominovala Sýria.

Väčšinu (90 %) zadržaných výrobkov zničili alebo sa stali predmetom súdneho konania, aby sa zistila povaha porušenia práv duševného vlastníctva.