Čoraz viac firiem žiada odloženie emisných povoleniek

„EÚ ETS sa navrhol, aby bol nákladovo najefektívnejším nástrojom zníženia emisií skleníkových plynov v línii s klimatickým cieľom EÚ do roku 2050, a zároveň vytváral stimuly pre investície do nízkouhlíkových technológií posilnením jasného, dlhodobého signálu ceny uhlíka,“ uviedla skupina 30 európskych spoločností a asociácií z rôznych odvetví, vrátane energetiky, v otvorenom liste adresovanom európskym politikom.

K podobnému kroku už pristúpili v júni minulého roku. (EurActiv, 28.6.2012) Tentoraz sa ale ich rady značne rozšírili. Niektoré firmy (napr. Enel), sa pod druhú výzvu nepodpísali, iné (napr. E.ON) zostali na čele tejto iniciatívy. Po novom sa pripojila napr. aj česká firma ČEZ.

„Efektívnosť EÚ ETS bola oslabená prebytkom povoleniek. Súčasná cena uhlíka (približne 4-6 EURO/t) nebude stimulovať nízkouhlíkové investície alebo inovácie. Bez dohody o návrhu backloadingu bude cena ďalej padať, čím sa ohrozí dlhodobé prežitie ETS,“ dodali firmy a upozornili, že zlyhanie európskej schémy obchodovania s emisiami by narušilo vnútorný trh a vznikol „zlepenec 27 rôznych energetických a klimatických opatrení pohybujúcim sa od regulácií po zdanenie“.

Veľká Británia sa už rozhodla pre vlastné riešenie ako zvýšiť nízkouhlíkové investície. Od apríla začne v krajine platiť minimálna cena uhlíka 16 libier/tonu, ktorá s do roku 2020 vyšplhá na 30 libier.

Ťažký prvý krok

Budúci týždeň (19. februára) bude výbor EP pre životné prostredie (ENVI) hlasovať o návrhu odložiť naplánovaný predaj 900 miliónov emisných kvót skleníkových plynov podľa smernice 2003/87/ES. Koncom januára nezískal podporu v nezáväznom hlasovaní výboru pre energetiku (ITRE), na čo okamžite zareagovali trhy a cena za tonu CO2 sa prepadla až na €2,81.

Odklad aukcií týchto povoleniek na neskoršie obdobie je podľa nich „nevyhnutný a dôležitý prvý krok, ktorý dláždi cestu pre zásadné štrukturálne opatrenia na zaistenie integrity EÚ ETS,“ preto naliehajú na výbor ENVI, aby zmenu harmonogramu podporil. „Uznávame potrebu dlhodobých štrukturálnych reforiem EÚ ETS, ale tie potrvajú,“ dodávajú firmy v liste.

„V každej takejto kríze sú dve možnosti. Buď nefunkčný systém nechať krachnúť, za cenu značného otrasu a kratšej doby, počas ktorej trvá. Alebo systém sanovať a transformovať,“ uviedol český europoslanec Pavel Poc (S&D), ktorý je členom výboru ENVI. „Je to ako keď si budete vyberať z ruky triesku. Môžete to urobiť rýchle – krátko a silno to zabolí. Alebo to môžete urobiť pomaličky – bude to bolieť len máličko, ale zase to bude dlho trvať. Osobne dávam prednosť tomu druhému spôsobu. Tá trieska môže byť zapichnutá v tepne, a keď ju naraz vytrhnete, môžete poriadne krvácať.“

Podpora backloadingu nie je ešte istá ani v Rade EÚ. Niektoré členské štáty, vrátane Slovenska, ho podporujú, iné (napr. Poľsko) tvrdia, že nie je dôvod zasahovať do fungovania trhu.

Časť analytikov poukazuje na to, že backloadingom sa len odkladá problém s nadbytkom emisných kvót v systéme a je nevyhnutné buď zvýšiť ciele pre znižovanie emisií do roku 2020 zo súčasných 20 % oproti úrovni v roku 1990 alebo povolenky odstrániť permanentne. Navyše predpovedajú,že bude trvať roky, kým sa cena uhlíka v Európe vyšplhá na úroveň najmenej 40 eur za tonu, tak aby dokázala stimulovať nízkouhlíkové investície.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.