CSR – utrpí kvôli hospodárskej kríze?

Globálne ekonomické problémy, spôsobené krízou na finančných trhoch, nútia firmy „utiahnuť si opasky“ a zamerať sa na zisky a zvyšovanie hodnoty akcií. Podľa denníka The Guardian sa mimovládne organizácie obávajú, že za obeť padne CSR agenda.

Podľa Hannah Griffiths z organizácie Priatelia Zeme je to ďalší argument, prečo by mala byť spoločenská, či environmentálna zodpovednosť firiem riadená reguláciami, a nie dobrovoľnými záväzkami: „Vždy sme cítili, že firmy neberú CSR agendu tak vážne, ako tvrdia, a princíp dobrovoľnosti nefunguje.“

Nie všetci však s takýmito závermi súhlasia. Podľa Maggie Brenneke, riaditeľky konzultačnej spoločnosti SustanAbility zaoberajúcej sa oblasťou CSR, sa síce rozpočty firiem pre CSR zmenšili, nemusí to však mať len negatívne dôsledky. „Vždy, keď sa dostala téma trvalo udržateľného rozvoja dočasne na vedľajšiu koľaj, opäť sa objavila na novej a efektívnejšej trajektórii. Predpokladáme, že spoločnosti budú na tento pokles reagovať zvýšeným dôrazom na to, aby využili príležitosť cez inovácie a podnikavosť“, cituje ju denník Guardian.

Podľa Craiga Bennetta z univerzity v Cambridge môže v čase ekonomickej recesie efektívna CSR firmám pomôcť odlíšiť sa od konkurencie a rásť.

Pozitívny ekonomický vplyv CSR aktivít pre firmy ukazuje aj správa Grant Thornton International Business Report. Podľa nej až 65% firiem v súkromnom vlastníctve označuje za hlavný dôvod CSR aktivít snahu prilákať a udržať si kvalitných zamestnancov. Veľké nadnárodné spoločnosti využívajú CSR na zlepšenie imidžu a reputácie, malé súkromné spoločnosti sa držia viac „pri zemi“ – venujú sa zdraviu zamestnancov, podporujú rovnosť a diverzitu v politike zamestnávania, a umožňujú flexibilitu.