CSR – užitočná stratégia pre malé a stredné podniky

Ignacio Jacquotot, prezident Business Leaders forum (zároveň generálny riaditeľ VÚB banky) počas seminára pre malé a stredné podniky Zodpovedné podnikanie – Ekonomika, Ekológia, Spoločnosť poukázal na nesprávnu predstavu, že princípy CSR sú len pre veľké korporácie. Podľa jeho slov mnohé MSP ich dodržiavajú dlhé roky, dokonca existujú také, ktoré si to ani neuvedomujú, pretože nevedia, čo CSR predstavuje, iné zasa nevedia do akých oblastí ich môžu aplikovať.

Podľa jeho slov zodpovedné podnikanie môže pre malé firmy znamenať dlhodobý prínos v rôznych podobách:

  • Zvýšenie profitu, zníženie výdavkov.
  • Konkurenčná výhoda.
  • Podpora inovácií.
  • Lojalita zákazníkov.
  • Posilnenie dôveryhodnosti značky.
  • Rozvoj krízového manažmentu.
  • Vyššia produktivita a väčšia lojalita zamestnancov.

Na otázku, prečo by mali firmy podnikať zodpovedne odpovedal: „Je viacero príčin, ktoré by nás o potrebe CSR presviedčajú – kríza globalizácie, ekonomická a hospodárska kríza, nezamestnanosť a environmentálne výzvy.“ Podľa jeho slov je veľmi dôležité obracať sa v týchto otázkach na malé a stredné podniky, pretože sú chrbtovou kosťou slovenského, ale aj európskeho hospodárstva.

„Ak si chcú získať dôveru komunity, musia otvorene hovoriť o svojich aktivitách,“ zdôraznil. Nedostatok transparentného prístupu firiem označili za jednu z príčin súčasnej krízy. Transparentnosť sa podľa jeho slov však nevzťahuje len na veľké firmy. „Môžeme predpokladať, že vďaka finančnej kríze a príbuzným záležitostiam budeme svedkom silných programov posilňujúcim podnikovú zodpovednosť, transparentnosť produktov, kontrole investícií a zodpovednému správaniu na trhu a to v krátkom čase.“

Upozornil však na to, že len veľmi málo firiem na Slovensku informuje o svojich aktivitách. „Treba aby hovorili aj o negatívnych veciach – napríklad koľko ľudí bolo nespokojných so službami. Netreba sa len tváriť, že sme dobrí.“

Seminár pre malé a stredné podniky zorganizovalo Business Leaders Forum, Nadácia Pontis a CSR Europe. Predstavili aj niekoľko úspešných firemných projektov. Viac informácií môžete nájsť tu.