Ďalšie milióny eur pre prepustených

Prepustení Portugalčania a Malťania dostanú podporu 3,1 mil. eur z Európskeho globalizačného fondu. Je to prvá podpora z fondu v roku 2008.

V Portugalsku prišlo o prácu 1549 pracovníkov. Ich doterajší zamestnávatelia – Alcoa Fujikura, Opel Portugal a Johnson Controls sa rozhodli presunúť výrobu do lacnejších krajín mimo EÚ. Argumentovali najmä nižšími dopravnými nákladmi. Portugalsku tak vznikol nárok na podporu z globalizačného fondu vo výške 2,4 mil. eur. Podľa EK to dokazuje, že najrýchlejšie rozvíjajúce sa automobilové trhy sa v súčasnosti nachádzajú mimo EÚ.

Na Malte ukončili prevádzku dve textilné firmy – VF a Bortex. Bez práce sa ocitlo 675 pracovníkov. Ostrovná krajina dostala podporu 681 tisíc eur napriek tomu, že nespĺňala základnú podmienku globalizačného fondu – aspoň tisíc prepustených pracovníkov. Malta je však mimoriadne malý pracovný trh, čo Rada a Parlament zohľadnili pri posudzovaní jej žiadosti.

„Tieto peniaze pomôžu tým, ktorí stratili prácu následkom globalizácie,“ vyhlásil komisár pre sociálne záležitosti Vladimír Špidla. Zdôraznil, že peniaze z fondu sa nevyplácajú priamo nezamestnaným vo forme dávok, ale „spolufinancujú nástroje aktívnej politiky práce, ktoré pomôžu prepusteným ľuďom znovu sa zamestnať.“

Európsky globalizačný fond vznikol v roku 2006 a doteraz sa z neho vyplatilo takmer 22 miliónov eur šiestim prípadom hromadného prepúšťania. Komisia momentálne posudzuje ďalších päť požiadaviek. Štyri sú z Talianska a jedna zo Španielska. Každá z nich musí predstavovať stratu minimálne tisíc miest ako následok „výrazných štrukturálnych zmien na svetovom trhu, ktoré spôsobili výrazný nárast dovozu do EÚ alebo rapídny pokles podielu na európskom trhu.“