Dánske predsedníctvo chce dosiahnuť kompromis o pravidlách pre banky

Členské krajiny EÚ nie sú jednotné v otázke objemu prostriedkov, ktoré by banky mali držať pre prípad potreby kryť straty. Podľa návrhu banky budú musieť zvýšiť objem svojich najlikvidnejších aktív na úroveň 7 % objemu rizikových aktív, ktoré držia.

Jedna skupina štátov na čele s Britániou a Švédskom však chcú viac flexibility, aby mohli od národných bánk žiadať vyššiu mieru odložených prostriedkov. Tvrdia, že je to nevyhnutný krok na to, aby chránili daňových poplatníkov pred prípadným budúcim krachom bánk.

Francúzsko, Nemecko a aj Európska komisia však chcú striktnejší limit. Najmä Paríž chce jednotnejšie pravidlá, pretože sa obáva, že by nadnárodné banky sídliace v Londýne mohli obmedziť úverovanie v iných častiach Európy, ak ich Londýn donúti výraznejšie posilniť kapitál. Narušilo by to teda jednotný trh.

Dáni chcú počas dnešného stretnutia ministrov financií predložiť kompromisný návrh, na základe ktorého by národní regulátori mohli žiadať o zvýšenie kapitálu o ďalšie 3 % v určitých, presne definovaných, výnimočných situáciách. Vopred by tento krok musela schváliť Európska komisia.

Ďalšou nevyriešenou otázkou je, či sa kapitálová primeranosť bude vzťahovať len na domáce aktivity, alebo na celkové operácie v rámci všetkých členských štátov. Podľa zdrojov blízkych dánskemu predsedníctvu by mala kryť celkovú medzinárodnú činnosť. Nezhody sa týkajú aj toho, či by sa pravidlá mali týkať aj bánk, ktoré operujú aj v oblasti poisťovníctva.

Na vyjednávania však budú mať vplyv rôzne faktory. Komplexnejší rozmer môžu nadobudnúť v prípade, že Nicolasa Sarkozyho na poste francúzskeho prezidenta v nedeľu (6. mája) vystrieda François Hollande je menej naklonení upokojovaniu veľkých francúzskych bánk.

Na zasadnutí ministrov sa nezúčastní šéf britského rezortu financií George Osborne, takže je len veľmi málo pravdepodobné, že dôjde ku konečnému rozhodnutiu. Dnes sa zrejme pokúsia vyriešiť sporné body, aby mohli zaujať stanovisko na ďalšom formálnom stretnutí 15. mája.

Dánsko chce dosiahnuť zhodu medi členskými štátmi a Európskym parlamentom do júna, čiže do konca svojho mandátu. Cieľom je, aby dohoda, ktorá by zaviedla vyššie kapitálové štandardy stanovené Bazilejským výborom, začala platiť od začiatku budúceho roka.

(EurActiv/Reuters)