Deadline pre mobilných operátorov

Viviane Redingová opäť varovala mobilných operátorov, aby prestali účtovať neprimerane vysoké ceny za odosielanie roamingových SMS správ. Oficiálne potvrdila vyjadrenia spred mesiaca, že na konkrétne kroky operátorov bude čakať do začiatku júla. Varovanie sa týka aj cien účtovaných za používanie dátových roamingových služieb.

“Mám plnú dôveru, že priemysel tentoraz problém vyrieši. Súčasne som však pripravená pre reguláciu, takže ak nebude pripravený priemysel, budem pripravená ja [..] znížiť ceny”, cituje komisárku Financial Times.

Prvé vážne varovanie v súvislosti s cenami roamingových textových správ vyslovila komisárka vo februári 2008 na Svetovom kongrese mobilných operátorov v Barcelone. Už vtedy sa nechala počuť, že “nemá chuť znova regulovať” a preto sú na ťahu telekomunikačné spoločnosti (EurActiv 12/02/08).

Na komisárkine februárové slová zareagovali jednotliví operátori rôzne. Napríklad Vodafone, Telefonica, 3 a KPN už začali postupne znižovať ceny. Ostatní operátori prisľúbili kroky v blízkej budúcnosti. Čo však telekomunikačné spoločnosti spája, je odpor voči mechanizmu regulácie ako takému.

Komisárka pre FT dodáva: “Niektorí [operátori] sa posúvajú správnym smerom. Ostatní vydávajú oznámenia a prísľuby. Niektorí učinili veľmi konkrétne kroky. Uvidím, ako bude priemysel fungovať, nielen v [rovine] sľubov, ale aj faktov”.

Komisia odhaduje, že textová správa poslaná v zahraničí môže stáť až 20 krát viac, než správa poslaná v domácej sieti. V priemere stojí zaslanie jednej roamingovej SMS od 5 do 10 centov, zákazníkom sa však účtuje niekedy aj viac ako 50 centov. Pri sťahovaní dát sú ceny prinajmenšom štyri až šesťkrát vyššie než ekvivalentné domáce sadzby.

Brusel sa venuje problematike tarifikácie a cien roamingových služieb systematicky. Počas uplynulého roka prinútila komisárka Redingová operátorov trvalo znížiť ceny hlasových hovorov (EurActiv 09/07/07). Na začiatku tohto roka sa objavili signály, že komisárka uvažuje aj o zavedení sekundovej tarifikácie pre všetky roamingové hovory v rámci EÚ (EurActiv 18/01/08).