Definitívny koniec tokajského sporu?

Hovorkyňa ministerstva pôdohospodárstva Katarína Belická potvrdila, že „pani ministerka mala na túto tému rokovania,“ pričom „ambíciou Slovenska je podpísať dohodu na jeseň.“ Bratislava a Budapešť by tak mohli ukončiť štyridsaťročný spor o vinársku značku Tokaj. Ministerstvo však zatiaľ nechce hovoriť o istote „s ohľadom na komplikovanú schvaľovaciu procedúru na maďarskej strane.“

Urovnanie sporu bude vyústením dohody medzi Maďarskom a Slovenskom z roku 2004, ktorú dosiahli spolu s Európskou komisiou. Tá priznala právo pestovať Tokaj aj Slovensku. Na jeho území sa rozprestiera približne 20% tokajskej oblasti. Oficiálne je to 908 hektárov, ale dohoda priznala Slovensku právo len na 565 hektárov. Bratislava sa zaviazala, že zmení domáci vinársky zákon, aby sa zosúladili pravidlá výroby tokajského a vznikla jednotná tokajská vinárska oblasť. Ďalšie roky však ukázali, že problémy pretrvávajú, najmä preto, že každá strana si dohodu interpretovala inak.

Budapešť v spore využívala skutočnosť, že značku Tokaj si zaregistrovala už v roku 1993. Avšak uhorský zákon o víne z roku 1908 jasne hovorí, že do tokajskej oblasti patria aj katastre dnes už slovenských obcí Malá Tŕňa, Čerhov, Slovenské Nové Mesto, Viničky, Veľká Bara a Černochov.

Bratislava argumentuje najmä tým, že „táto oblasť sa síce nachádza na území dvoch štátov, ale tvorí jeden celok – je len jedna oblasť Tokaj a tokajské vína vyrábané na území oboch štátov sú rovnaké. Ministri sa v decembri 2007 pri schvaľovaní novej reformy EÚ v sektore vína dohodli v Bruseli, že podajú spoločnú špecifikáciu tokajských vín,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva pôdohospodárstva.