Deti si už kúpia cigarety ťažšie

Zdroj: TASR/AP/Petar Petrov

Správu o plnení Národného akčného plánu na kontrolu tabaku schválila vláda SR na svojom stredajšom zasadaní. Jedným z jeho kľúčových opatrení je kontrola dodržiavania zákazu predaja tabakových výrobkov maloletým.

 Kvôli efektívnejšej kontrole dostala Slovenská obchodná inšpekcia posilnené právomoci. Jej inšpektori už posledné roky môžu vykonávať kontroly dodržiavania zákazu s maloletými „agentami provokatérmi.“ Potrebujú na len písomný súhlas rodiča. V minulosti sa totiž stávalo, že kontrolované prevádzky výsledky inšpekcia spochybnili, pretože využívanie detí na kontroly nebolo dostatočne legislatívne upravené.

SOI v rokoch 2013 a 2014 robila proaktívne kontrolné akcie, spojené s informačnou kampaňou „Na veku záleží“ zameranou na informovanosť predajcov tabaku.

V roku 2013 skontrolovali inšpektori 670 prevádzok rôznej veľkosti, pričom cigarety deťom predali v 280 prípadoch, čo predstavuje 41,8 % kontrol. V 100 prípadoch (35,7 %) išlo o predaj deťom vo veku 11-15 rokov, a v 180 prípadoch (64,3 %) išlo o odpredaj mladistvým (16 – 17 rokov).

V roku 2014 kontrola prebehla v prvej fáze v 411 prevádzkach, zistených bolo 119 porušení, čo predstavuje 28,95 %. Z toho bolo vo vekovej kategórii 11 – 15 rokov 57,98 % a vo vekovej kategórii 16 – 17 rokov 42,02 %. V druhej fáze skontrolovali 255 prevádzok a zistili 41 prípadov porušení, čo predstavuje 16,08 %.

V jednom prípade SOI pristúpi k uloženiu exemplárnej sankcie, a to v prevádzke Novinový stánok, Cintorínska – Rajská, Bratislava, kde boli cigarety predané maloletej osobe vo veku 13 rokov, pričom predávajúci si žiadnym spôsobom neoveroval vek kupujúceho. Zároveň nevydal na tovar žiaden doklad o kúpe..

Slovenská obchodná inšpekcia v správe konštatuje, že kontroly prinášajú zlepšenie situácie a výrazne klesá počet predaných tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov, čoho dôkazom je výrazný pokles od roku 2008 (64 %) až po rok 2014 (16 %). Správne konanie pri porušení zákona o ochrane nefajčiarov bolo začaté v 740 prípadoch a celková výška uložených pokút predstavuje 630 999 eur.