Deväť krajín mieni zablokovať kvóty pre ženy

Britské noviny Financial Times informovali o opozícii časti členských krajín EÚ proti návrhu, ktorý pripravuje eurokomisárka Viviane Reding. Budúci mesiac sa chystá predložiť návrh kvót pre vyrovnanie podielu mužov a žien v predstavenstvách firiem kótovaných na burzách. V prípade že do roku 2020 nezaistia minimálne 40 percentný podiel žien vo svojich predstavenstvách, hrozili by im administratívne pokuty a iné sankcie.

„Súhlasíme s názorom Komisie, že vo vedení verejne kótovaných spoločností je stále príliš málo žien,“ uviedli v liste, ktorý adresovali komisárke pre spravodlivosť Viviane Reding a predsedovi EK José Manuel Barrosovi.

Aby boli podobné opatrenia účinné, mali by sa podľa signatárov zaviesť na národnej úrovni. „Preto nepodporujeme prijatie záväzných opatrení pre ženy vo vedení firiem na európskej úrovni,“ dodali.

Iniciatívu spustila Veľká Británia, ktorá získala podporu ministrov z Holandska, Malty a ďalších šiestich krajín EÚ zo strednej a východnej Európy. Podľa informácií Financial Times komisárkin návrh nemienia podporiť ani Nemecko a Švédsko, ktoré ale nie sú signatármi spomínaného listu. Dosiahnutou dostatočnou väčšinou štátov, ktoré návrh odmietajú, v komplexnom systéme EÚ by mohli návrh Európskej komisie zablokovať.

Podľa údajov z januára tohto roku bol podiel žien v predstavenstvách verejne kótovaných firiem v EÚ len na úrovni 13,7 %. V prípade Slovenska tento podiel predstavoval 13,5 %, najnižší bol na Malte a Cypre.

Zavedenie povinných kvót sa nepáči ani firmám a ich združeniam. Podľa asociácie BusinessEurope by sa jednotným opatrením pre všetkých nevyriešili skutočné problémy, ktorým ženy čelia pri svojom kariérnom postupe.

Podľa niektorých zdrojov nemá predkladateľka návrhu podporu ani celého Kolégia komisárov.