Do Erasmu pre podnikateľov sa zatiaľ prihlásilo 700 Európanov

Erasmus pre mladých podnikateľov za pomoci obchodných komôr spája ľudí rozbiehajúcich svoj vlastný biznis s iným už existujúcim malým podnikom v inom členskom štáte. Žiadosť o zapojenie sa do schémy, ktorá mesačne hradí náklady vo výške 1100 eur, poslalo 700 Európanov.

Komisár zodpovedný za podnikanie a priemysel Günter Verheugen vyjadril spokojnosť so štartom programu. „Jeho cieľ – odomknúť podnikateľský potenciách, objaviť nové možnosti a lepšie využitie vnútorného trhu, sú v súčasnosti oveľa relevantnejšie ako v minulosti,“ vyhlásil.

K prvej výmene došlo 9. mája (Deň Európy), kedy podnikateľ z Malty Jean Pierre Galea vycestoval do Španielska, kde strávil šesť týždňov a spolupracoval s webovým developerom Jordim Bufim. Dvadsaťpäťročný Galea sa rozhodol založiť svoju vlastnú IT firmu a schému považuje za príležitosť získať nové skúsenosti a zručnosti. „Naučil som sa ako riadiť firmu a videl som, akým denným výzvam musí čeliť spoločnosť vyvíjajúca internetové stránky.“

Hosťujúci podnikateľ Bufi má malú firmu v Barcelone, ktorú rozbehol pred desiatimi rokmi. „Sám by som podobnú iniciatívu veľmi uvítal, keď som začínal podnikať. Výmena je pre obe strany veľmi poučná,“ tvrdí Bufi.

Očakáva sa, že v najbližších 18 mesiacoch by sa na programe malo zúčastniť okolo 870 podnikateľov. Pobyt v druhom členskom štáte trvá minimálne mesiac a maximálne pol roka.

Pokiaľ pilotný projekt uspeje, mohol by sa stať súčasťou plánu Európskej komisie na podporu cezhraničného podnikania. Firmy v Európe sa sústredia väčšinou na svoj národný trh a neskúmajú komerčné možnosti v iných častiach Európskej únie. Iba 8 % malých a stredných podnikov vyváža svoje výrobky a poskytuje svoje služby v rámci celej EÚ.