Do EÚ nesmú lietať takmer všetky aerolínie z Kazachstanu a Zambie

Od včera (14. júla)  platí nový zoznam nebezpečných leteckých prepravcov, ktorí majú buď úplný zákaz lietať do vzdušného priestoru EÚ, alebo môžu prevádzkovať lety len vo veľmi obmedzenej miere.

V rámci jedenástej aktualizácie naň pripísali aerolínie dvoch krajín. Bezpečnostné nedostatky identifikovali v systéme dohľadu leteckými orgánmi Zambie a Kazachstanu. Komisia teda leteckým prepravcom z oboch krajín zakázala prevádzkovať lety v EÚ. Výnimku má len kazašský dopravca Air Astana, ktorý však bude podliehať prísnym podmienkam.

Naopak veľký pokrok v bezpečnosti zaznamenali v prípade indonézskych orgánov civilného letectva. Zo zoznamu teda vymazali štyroch leteckých dopravcov – Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines a Premiair, ktorí mali zákaz od júla 2007. „Orgány ich krajiny garantujú, že títo dopravcovia dodržiavajú medzinárodné bezpečnostné normy,“ tvrdí Komisia.

Okrem toho zo zoznamu vymazali aj thajskú spoločnosť One Two Go, a angolskú TAAG Angola Airlines. Angola a Portugalsko už podpísali dohodu o spolupráci a pomoci a TAAG teda začne prevádzkovať lety do Portugalska, ale len s obmedzeným počtom lietadiel a za veľmi prísnych podmienok.

„Všetci leteckí dopravcovia, na ktorých sa vzťahuje súčasná a predchádzajúca aktualizácia, budú na letiskách Spoločenstva naďalej podliehať prioritným inšpekciám lietadiel na ploche, aby sa zabezpečilo, že sa budú konzistentne pridŕžať príslušných bezpečnostných noriem,“ zdôraznila Komisia.

Aktuálny zoznam nebezpečných leteckých prepravcov nájdete tu