Dohoda o „jednotnom nebi“ na dohľad

Pozadie:

Napriek sérii regulácií prijatých v marci 2004, ktorých cieľom bola reforma súčasného systému manažmentu leteckej dopravy a vytvorenie Jednotného európskeho vzdušného priestoru (SES), vzdušný priestor Európskej únie ostáva rozdelený do 27 rôznych schém pod kontrolou národných vlád. Fragmentácia núti aerolinky kľučkovať v týchto vzdušných systémoch, pretože každý obsluhuje rôzna vzdušná navigácia s inými pravidlami a požiadavkami, čo spôsobuje, že musia letieť dlhšie a tým uniká viac emisií a zvyšujú sa náklady.

Keďže sa regulácia z roku 2004 nepresadila, Komisia v júni 2008 zostavila druhý rozšírený legislatívny balík, ktorým chcela prekonať všetky prekážky pri integrácii vzdušného priestoru.

Komisia chce, aby sa zmeny udiali do roku 2012. Spolupráca zahŕňa program funkčných blokov vzdušného priestoru (FAB), zvýšenie kompetencií Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) a aktivity v snahe o zjednotenie systémov manažmentu leteckej dopravy v jednotnom európskom vzdušnom priestore v rámci výskumného projektu SESAR.

Otázky:

Počas diskusií o navrhovanej úprave projektu Jednotného európskeho vzdušného priestoru (SES), ktorým by sa zvýšili právomoci Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva predstavitelia európskych inštitúcií a sektora prejavili vôľu dohodnúť sa o hlavných bodoch balíka SES II ešte pred júnovými voľbami.

Podľa rumunského poslanca Mariana-Jeana Marinescu (EPP-ED), ktorý návrh koncipoval, by k dohode mohlo dôjsť už v marci. Komisár pre dopravu Antonio Tajani o reforme manažmentu vzdušnej prepravy povedal, že ide o „dôležitú politickú voľbu“, dokonca vyhlásil, že európske nebo by sa mohlo zjednotiť ešte pred rokom 2012.

Jeho komentáre podporili zástupcovia sektora, ktorí vyzvali k rýchlym riešeniam a implementácii, pričom varovali, že plenárne hlasovanie v marci by sa nemalo omeškať.

Rozdiely v názoroch však stále pretrvávajú medzi členmi Rady. Parlament zahrnul poslanecký návrh, ktorý zaväzuje národné kontrolné autority, aby vydávali certifikáty pre poskytovateľov navigačných služieb pre každý typ služby. Členským štátom sa tento návrh nepáči, pretože sa obávajú administratívnych prekážok na úkor vyššej kvality služieb.

Okrem toho certifikovanie by mohlo spôsobiť vzájomné prepájanie jednotlivých služieb, čo by však mohlo spôsobiť problémy najmä pri službách, ktoré využíva rezort obrany.

Nielen aerolinky netrpezlivo očakávajú končenú implementáciu SES, ale aj predstavitelia výskumného projektu SESAR na zjednotenie systémov manažmentu leteckej dopravy, ktorý je súčasťou programu SES. „Funkčné bloky vzdušného priestoru budú katalyzátorom pre implementáciu SESAR,“ okomentoval výkonný riaditeľ SESAR Patrik Ki.

Zdôraznil, že vytvoriť technológiu je ešte jednoduchá záležitosť, problém nastáva pri implementácii. „Je potrebné sa uistiť, že pokiaľ navrhneme systém, musí ho sprevádzať solídny biznis model,“ vysvetlil Ki.

Podľa neho spoločné stanovisko predstaviteľov projektu SESAR a Eurocontrol o tom, čo robiť vzniklo už minulý rok, no podľa neho zatiaľ nie je jasné ako to uskutočniť v praxi, kto bude ochotný investovať hlavne v čase krízy. Vyjadril nádej, že k záveru by mohli dospieť do konca apríla a s technickou realizáciou by mohli začať v máji.

Ďalšie kroky:

  • 26. marec 2009: Plenárne hlasovanie Parlamentu o balíku.
  • 31. marec 2009: Rada by mala prijať plán.