Dokopy 880 ambasádoriek bude učiť Európanky podnikať

Pozadie:

V Európe je 23 miliónov malých a stredných podnikov (MSP), priemerne s piatimi zamestnancami. V MSP sú zamestnané dve tretiny Európanov.

Podľa Európskej komisie je ženský podnikateľský potenciál neobjaveným zdrojom nového rastu a pracovných pozícii. V súčasnosti ženy tvoria asi 30 % zo všetkých podnikateľov v EÚ. Podľa exekutívy čelia oveľa väčším prekážkam ako muži pri získavaní prostriedkov na rozbehnutie biznisu.

Komisia v rámci svojej iniciatívy na podporu podnikania žien v pondelok (5. októbra) otvorila Európsku sieť  podnikateliek–ambasádoriek, ktoré budú zdieľať svoje skúsenosti a pôsobiť ako mentorky v rámci regionálnych seminárov a stretnutí s potenciálnymi podnikateľkami.

Otázky:

Sieť tvoria ambasádorky, ktoré v rôznych členských štátoch vybrali miestne vlády. Dokopy 880 žien bude iným prednášať o rozvoji svojich podnikov. Počas oficiálneho otvorenia dve povedali svoj príbeh. Britská podnikateľka Nadine Hillová, ktorá vedie firmu The Dream PA, nepretržitú službu virtuálnych recepčných, uvítala vytvorenie siete, pretože pomôže dotvoriť podnikateľskú kultúru.

Podobne aj Švédka Kicki Theanderová, majiteľka firmy Middagsfrid, ktorá poskytuje ingrediencie a recepty pre zdravé domáce jedlá, ambasádorkám povedala, že ženské podnikateľky jej krajinu veľmi zmenili. Švédsko patrí medzi najprogresívnejšie štáty EÚ v oblasti rodovej rovnosti. Jej odvážnym cieľom je, aby do roku 2010 minimálne 40 % nových podnikov založili ženy, povedal to Jöran Hägglund, štátny tajomník ministerstva podnikania.

Dosiahnuť niečo podobné na európskej úrovni bude oveľa ťažšie. Francoise Le Bailová, z Európskej komisie upozornila, že medzi členskými štátmi sú obrovské rozdiely a preto je ťažké dosiahnuť spoločné ciele.

Podľa švédskej profesorky Cariny Holmquistove zo Štokholmskej školy ekonomiky bude mať propagovanie podnikania žien želaný efekt len vtedy, keď bude súčasťou širšej snahy o rodovú rovnosť. Ženy podľa nej nedokážu dostatočne rýchlo naakumulovať kapitál na rozbehnutie podniku v porovnaní s mužmi a treba im v tom pomôcť.

Komisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Vladimír Špidla skonštatoval, že ak sa EÚ chce úspešne presadiť na svetovom trhu, 30-percentný podiel ženských podnikov na to nestačí.

Poukázal najmä na súčasný návrh smernice o rovnosti samostatne zárobkových aktivít –  je jedným zo želaní EÚ, ktorá by dopomohla k zmene. „Podnikanie žien je dôležité pre prosperitu našej spoločnosti,“ uzavrel.