Doplnkovosť EFSI sa nepozdáva ani európskym audítorom

Kazimir Lehne

Predseda Európskeho dvora audítorov Klaus-Heiner Lehne, slovenský minister financií Peter Kažimír a splnomocnenec vlády SR pre vyjednávanie rozpočtu EÚ Ivan Lesay, zdroj: Rada EÚ

Minulý mesiac, tesne po prejave o stave Únie predsedu Komisie Jeana-Clauda Junkcera, európska exekutíva predstavila svoj návrh na zdvojnásobenie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).

Prvý rok fungovania fondu, ako základného piliera Investičného plánu pre Európu, bol podľa Komisie nadmieru úspešný. „Počas prvého roka svojej činnosti už viedol k investíciám v hodnote 116 miliárd €,“ zdôraznil Juncker.

EFSI však čelí niekoľkým bodom kritiky. Podľa mnohých neplní svoj cieľ poskytovať doplnkové financovanie. Naznačuje to aj nedávna výročná správa Európskeho dvora audítorov (ECA) o plnení rozpočtu.

Žiadna pridaná hodnota?

„Existuje riziko, že EFSI neposkytuje žiadnu pridanú hodnotu,“ upozornil predseda ECA Klaus-Heiner Lehne. Nie je podľa neho jasné, či fond prilákal investície, ktoré by sa inak neuskutočnili.

Vo svojich analýzach na to už dávnejšie upozornili aj bruselské think-tanky BruegelCEPS.

Doplnkovosť je pritom jeden zo základných cieľov EFSI. Financie má poskytovať iba rizikovejším projektom, ktoré by inak podporu nedostali.

Ďalšie komplikácie

ECA tiež upozorňuje na to, že Junckerov fond komplikuje byrokraciu spojenú s účtovníctvom. „Usporiadanie EFSI spôsobilo niekoľko zložitých účtovných problémov, ktoré vyplynuli zo spôsobu spolupráce medzi EÚ a EIB,“ píše sa v správe.

Fond v súčasnosti tvorí záruka z rozpočtu EÚ vo výške 16 miliárd € a prostriedky z Európskej investičnej banky v hodnote 5 miliárd €. Záruka EÚ slúži ako krytie potenciálnych strát v súvislosti s operáciami EFSI (12,3 mld. € na dlhové portfólio a 3,7 mld. € na akciové portfólio). Polovica zo záruky by sa pritom mala postupne presunúť do osobitého záručného fondu.

Komisia o nedostatkoch vie

Návrh Komisie, ktorý ráta predĺžením fungovania EFSI do roku 2020, sa venuje aj spomínaným nedostatkom.

Doplnkovosť chce zabezpečiť uverejňovaním podrobných informácií o tom, prečo jednotlivé projekty dostali financie a ako spĺňajú kritéria z nariadení o EFSI.

Zlepšiť by sa malo aj geografické pokrytie fondu, čo bolo ďalším bodom kritiky voči doterajšiemu fungovaniu EFSI. Komisie chce poskytovať špeciálnu miestne zameranú technickú pomoc cez Európske centrum investičného poradenstva (EIAH)

Ministri sa vyjadria v decembri

Pozíciu Rady k návrhu na rozšírenie EFSI majú ministri pripraviť na decembrovom zasadnutí formátu ECOFIN, ktorému do konca roka predsedá slovenský minister financií Peter Kažimír.

Čerpať budú aj z nezávislého externého hodnotenia fungovania fondu, ktoré by malo byť k dispozícií v novembri. K dispozícií budú mať ministri aj hodnotenie Komisie, ktoré sa vzťahuje na využívanie záruky EÚ a fungovanie záručného fondu, ako aj hodnotiacu správu EIB.

Podľa Kažimíra EFSI funguje dobre, tiež však vidí priestor na zlepšenie. „Potrebujeme zlepšiť doplnkovosť EFSI, jeho zameranie na kapitálové financovanie a zabezpečiť väčšiu regionálnu vyváženosť projektov,“ povedal po septembrovom neformálnom zasadnutí ECOFIN v Bratislave.