Dostane obchod vyhľadávača Google zelenú?

Krátka správa

21. septembra 2007 portál Google oznámil svoj plán odkúpiť DoubleClick. Obchodné jednania prebiehali od jari 2007 a ide o transakciu v hodnote 3,1 mld. USD (2,2 mld. eur). DoubleClick je svetovým lídrom v oblasti grafickej on-line reklamy, zatiaľ čo Google si udržiava prvenstvo v internetovej reklame na báze textu. Reklama poskytovaná portálom je navyše personalizovaná a šitá na mieru. Je to možné vďaka zberu dát od užívateľov produktu Google toolbar, ktorý slúži ako nástroj zjednodušujúci vyhľadávanie želaných informácií.

Komisia bude musieť preveriť, či obe spoločnosti pôsobia na jednom a tom istom trhu a teda či má Google predpoklad vytvoriť monopol.

Európske spotrebiteľské organizácie pod vedením BEUC už vyjadrili svoje znepokojenie ohľadom navrhovaného zlúčenia spoločností. Podľa ich vyjadrení, takýto krok „môže mať negatívny vplyv na súkromie a výber elektronického obsahu ponúkaného spotrebiteľovi.“

24. septembra 2007 Komisia oznámila konečný termín, do ktorého zváži prípadné kroky. Malo by sa tak udiať do 26. októbra 2007. Do tej doby prijme Komisia jednu z troch možností:

  • Schváli akvizíciu.
  • Oznámi predĺženie doby posudzovania o dva týždne.
  • Začne s hĺbkovým skúmaním celej veci, ktorého výsledok by mal byť známy na konci februára 2008.

Podľa viacerých správ už Komisia začala z vlastnej iniciatívy s posudzovaním zlúčenia oboch spoločností. Analytici sa zhodne domnievajú, že najpravdepodobnejším nasledujúcim krokom Komisie bude začatie oficiálneho hĺbkového posudzovania v merite veci.

Aj napriek špekuláciám, ako sa Komisia zachová, 24. septembra 2007 po oficiálnom oznámení obchodného zámeru vystúpila cena akcií spoločnosti Google prudko hore.

Federálna komisia obchodu v USA sa už zaoberá prevzatím DoubleClick-u portálom Google. Softvérová spoločnosť Microsoft, ktorá stratila možnosť získania akvizícií DoubleClick, intenzívne lobuje za preskúmanie celého obchodného zámeru.