ECB: Bankový sektor je stále zraniteľný

Vo svojej výročnej správe o stabilite bankového sektora ECB upozorňuje, že niektoré inštitúcie sú príliš závislé od jej financovania a pretrváva riziko problémov spojených so zadlženými ekonomikami eurozóny.

Pozitívne výsledky zaznamenali na strane profitu. „Ziskovosť sa mierne zlepšila a môžeme očakávať, že v najbližších šiestich mesiacoch bude tento trend pokračovať, takže firmy dostanú priestor na zníženie svojej vysokej zadlženosti,“ tvrdí ECB.

Riziko spojené s korporátnym sektorom sa v uplynulom roku zmiernilo, no stále ostáva vysoké najmä pre neustále prítomnú hrozbu insolventnosti v radoch malých a stredných podnikov.  

Napriek tomu, že hlavné finančné inštitúcie tento rok hlásia zlepšenie výnosov, STOXX 600, európsky bankový index, za uplynulých šesť mesiacov stratil 4,6 % svojej hodnoty. Len v septembri to bolo 2,7 %.

Podľa ECB dlhová kríza len zvýraznila prepojenie medzi úverovou spoľahlivosťou krajín, bankovým sektorom a hospodárskym výkonom. A to ešte viac zvyšuje šancu, že sa problémy opäť zopakujú.

Na druhej strane ECB predpokladá, že v priebehu tohto roka poklesne počet nesplácaných úverov. No stále im hrozí ďalšia vlna strát z úverov domácnostiam a spotrebiteľských úverov. „Vyhliadky pre úvery domácnostiam sú stále výzvou najmä pre obmedzenú hospodársku obnovu, rastúcu nezamestnanosť v niektorých krajinách, sprísňovanie úverových podmienok a klesajúce ceny nehnuteľností,“ píše centrálna banka.

Zmiešané vyhliadky

ECB skoncipovala aj výhľad pre najbližšie mesiace a roky. Podľa nej banky budú musieť reformovať svoj biznis model vplyvom pokrízového stavu trhov a novej regulácie. Skutočný vplyv nových bankových pravidiel však stále nie je jasný.

Predpokladá však, že budú musieť posilniť spotrebiteľské úvery a správu aktív, ktoré sú stabilným zdrojom dlhodobého financovania. Na druhej strane bude treba obmedziť nestále operácie, ktoré majú úzke zameranie a nedostatočné zabezpečenie.

Podľa očakávaní sa banky budú koncentrovať na základné repo financovanie, jednoduchú sekuritizáciu a kryté emisie dlhopisov. ECB neočakáva, že sa budú snažiť vrátiť k predkrízovým praktikám. A ak áno, tak vo veľmi obmedzenej miere.

(EurActiv/Reuters)