ECB: Finančná integrácia v eurozóne vplyvom krízy spomalila

foto: Znak eura pred budovou Európskej centálnej banky, zdroj: TASR

ECB zverejnila ročnú správu o finančnej integrácii v Európe. „Od roku 2007 a osobitne vplyvom zintenzívnenia dlhovej krízy počas roku 2011, finančná integrácia v Európe výrazne spomalila,“ uvádza banka.

„Tento vývoj je v ostrom kontraste so solídnym pokrokom vo finančnej integrácii, ktorú sme zaznamenali v uplynulých 25 rokoch.“

Centrálna banka však dodáva, že jej poskytnutie lacných úverov do finančného systému situáciu tento rok zlepšilo.

ECB v decembri a februári v snahe o zmiernenie finančnej krízy uvolnila spolu viacako bilión eur na tri roky s ročným úrokom 1 %.

„Po zmene roka, a najmä po spustení druhej vlny trojročnej refinančnej operácie, indikátory finančnej integrácie ukázali známky zlepšenia.“

Podľa ECB došlo k znehodnoteniu aj zabezpečených aj nezabezpečených peňazných trhov, najmä z cezhraničného hľadiska.

„Oceňovanie rizika sa stalo oveľa závislejším od geografického pôvodu aj z hľadiska zmluvnej strany, aj kolaterálu, osobitne keď pochádzali z jednej krajiny, čo prispievalo k ďalšej segmentácii peňažného trhu,“ tvrdí ECB.

Trhy s dlhopismi tiež zažili niekoľko šokov, najmä tie so štátnymi bondmi, ale nevyhli sa im ani korporátne. Aj tie boli podľa ECB závislé od vývoja v domovských krajinách.

(EurActiv/Reuters)