ECB upozornila na zaostávanie v prípravách na SEPA

foto: Znak eura pred budovou Európskej centálnej banky, zdroj: TASR

Podľa posledného hodnotenia Európskej centrálnej banky prechod na nový systém zaznamenal dobrý progres v prípade prevodov, avšak zaostáva pokiaľ ide o inkaso.

Podľa správy SEPA úhrady v septembri 2013 predstavovali 56,26 % celkového objemu úhrad  eurozóny. Pri pohľade na jednotlivé krajiny ECB zaznamenala relatívne výrazné rozdiely.

Od zverejnenia prvej hodnotiacej správy sa Luxembursko a Slovensko pripojili k Slovinsku a Fínsku a tvoria tak skupinu krajín, ktoré prakticky dokončili migráciu na SEPA. Štyri krajiny však stále nedosahujú ani 20 %. Ide o Nemecko, Estónsko, Írsko a Maltu.

V prípade SEPA inkasa však výraznejší pokrok zaznamenalo len Slovinsko. Okrem neho sa žiadna krajina nepriblížila k uzavretiu procesu. O niečo pokročili Grécko, Belgicko a Rakúsko, avšak dve posledne menované ešte nedosiahli ani úroveň 20 %.

Správa poukazuje na to, že mnohé firmy sa rozhodli odložiť migráciu na posledný štvrťrok 2013 alebo dokonca na neskôr. ECB však varovala, že takýto prístup vytvára veľa operačných rizík.

Okrem toho otáľanie môže ovplyvniť schopnosť spoločností reagovať na neočakávaný vývoj, ktorý by mohol nastať počas migračného procesu.

„Už som to povedal aj predtým, ale radšej to zopakujem. Každý musí byť pripravený od 1. februára 2014 alebo bude čeliť problémom pri individuálnom vybavovaní platobných príkazov,“ zdôraznil člen Výkonnej rady ECB Benoît Cœuré.

Vo februári 2014 vyprší zákonná lehota pre krajiny eurozóny, aby prešli na jednotný systém platieb. Občanom a firmám by podľa nového systému v celom priestore mal stačiť jeden bankový účet a jedna banková karta. Inkasné platby tiež budú môcť byť v budúcnosti realizované aj cezhranične a nebude treba otvárať bankové účty v druhej krajine.

„Od prvej správy o migrácii na SEPA dávame dôraz na skutočnosť, že aj poskytovatelia platobných služieb aj používatelia sú zodpovední za to, aby boli dostatočne pripravení. Naše posolstvo pre nich je stále rovnaké: nenechávajte to na poslednú chvíľu,“ zdôraznil Cœuré.