ECB: Úverová kríza ešte neskončila

Zdroj: Flicr

ECB v správe varuje, že Európu čakajú väčšie problémy akým čelí USA, pokiaľ sa nevyriešia problémy s likviditou. Členka výkonnej rady ECB Gertrude Tumpelová-Gunerellová tvrdí, že úverové linky smerom do podnikov v eurozóne sú neadekvátne.

„Úverová podpora je veľmi dôležitá pre obnovu, lenže tá stále chýba,“ uviedla počas stretnutia otázok a odpovedí. ECB štyrikrát ročne skúma ako tenzie na finančnom trhu vplývajú na kreditné štandardy bánk.

Aktuálne výsledky sledujú vývoj situácie v štvrtom kvartáli 2009 a očakávania pre prvý štvrťrok 2010. ECB očakáva zmiernenie kreditných štandárd pri poskytovaní hypoték, no zhoršenie v prípade spotrebiteľských a podnikateľských úverov.

V prvom štvrťroku by sa k úverom mali ťažšie dostávať aj nefinančné korporácie, teda podniky nepriamo prepojené s bankovým sektorom.

Banky hlásia tretí štvrťrok za sebou zvýšený záujem domácností o pôžičky na nehnuteľnosť, čo zlepšuje vyhliadky pre realitný trh. Okrem toho vo všeobecnosti uvádzali, že ich prístup k veľkoobchodnému financovaniu sa zlepšil v poslednom trimestri minulého roka, no zo svojich bilancií sa im nepodarilo odstrániť úverové riziko, ktoré sa ďalej prehlbuje.