EEN otvára pobočky v Indii a Kanade

zdroj europa.eu

EEN na svojej včerajšej (22. októbra) výročnej konferencii na Cypre oznámila, že sa do siete zapojila India a v Nai Dillí budú otvorené tri pobočky. V krátkom čase bude svoje služby poskytovať aj v Kanade. Okrem toho v Číne pribudnú ďalšie tri pobočky, čím ich počet v krajine stúpne na 27. Sieť firmám zjednodušuje prístup na zahraničné trhy, pomáha im pri hľadaní partnerov či získavaní zdrojov EÚ.

„Európske malé a stredné podniky potrebujú prístup ku globálnej ekonomike, ak sa majú rozvíjať. Enterprise Europe Network preukázateľne dosahuje dobré výsledky pri podpore malých firiem v zámorí, kde majú možnosť benefitovať z nových exportných trhov, zahraničných partnerstiev a cezhraničného klastrovania. Tieto nové pobočky v Ázii a Kanade tvoria ešte viac príležitostí pre firmy,“ uviedol komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.

Sieť ročne slúži viac ako dvom miliónom malých a stredných podnikov. Partnerské služby siete vytvárajú okolo tisíc pracovných miest každý rok. Vplyv na obrat bol priemerne 220 tisíc eur za podnik.

Podľa predbežných výsledkov prieskumu medzi klientmi EEN tri štvrtiny respondentov potvrdili, že im sieť pomohla preniknúť na nové trhy. Takmer 60 % technologických firiem zasa vďaka EEN vyvinulo nový produkt, službu alebo výrobný proces.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.