EEN: Podniky potrebujú klastre

Najviac prekážok pri vstupe na cudzie trhy musia prekonávať malé podniky. Ide najmä o kultúrne rozdiely a marketigové náklady. EEN tvrdí, že ak by sa drobné firmy uchádzali o miesto na nových trhoch v rámci skupiny s regionálnou expertízou, mali by väčšiu šancu presadiť svoje produkty a služby.

Nicoletta Marchiandiová z EEN tvrdí, že len málo malých a stredných podnikov má skúsenosti s exportom, no trhy ako má Čína, India či Rusko sú pre ne veľmi dôležité.

„Pre malé podniky je nemožné dostať sa k veľkoodberateľom, pokiaľ nie sú súčasťou klastru. Čelia jazykovej bariére a často nevedia ako sa dostať k informáciám o zahraničných trhoch,“ povedala pre EurActiv.

Ako príklad uviedla klastre automobilového a leteckého sektora v okolí Turína, ktoré spájajú akademickú pôdu s malým a stredným podnikmi. Región sa stáva centrom pre automobilový a letecký výskum a vývoj. „Investujeme veľa peňazí, aby sme vybudovali celú dodávateľskú sieť a prezentovať ju v zahraničí,“ vysvetlila.

Táto stratégia sa ukázala ako úspešná pri získavaní zákazníkov z Kanady a Číny a dáva malým podnikom priestor na realizáciu na trhoch, kam by sa nikdy nedostali. „Podľa Marchiandiovej klastre potrebujú inovatívneho ducha, no pripustila, že pre mnohé malé firmy to nie je ľahké.

„Inovácie musia byť súčasťou stratégie malých a stredných podnikov, aj keď sa to môže ukazovať ako náročné pre niektoré z nich, nielen pre tie s tradičnou podnikovou kultúrou,“ skonštatovala.