EIB: Dostupnejšie úvery pre malé a stredné podniky

Pozadie:

Európska komisia považuje malé a stredné podniky za najdynamickejší sektor ekonomiky. Pred vypuknutím krízy iniciovala viacero projektov na podporu menších firiem. V júni 2006 zverejnila balík opatrení, ktoré by im umožnili prístup aj k riskantnému kapitálu. Európska rada v snahe o záchranu pracovných miest a reštart trhu urguje EIB, aby fondy čo najrýchlejšie sprístupnila.

Otázky:

Prezident EIB Philippe Myastadt povedal, že pôžičky poskytnú bankám, ktoré potom posunú prostriedky malým firmám. Podľa jeho slov, najmenšie podniky najviac postihuje kríza a finančné inštitúcie nechcú poskytovať úvery.

Počas svojho vystúpenia na stretnutí o mikropôžičkových schémach, ktorý zorganizoval parlamentný výbor pre ekonomické a menové záležitosti, Maystadt povedal, že členské štáty požiadali EIB, aby malé a stredné podniky považovala za prioritné. Banka teda vytvorila nové úverové produkty.  

„EIB požičiava bankám na úvery pre malé a stredné podniky 5 až 6 miliárd eur ročne a na obdobie 2008 až 2011 sa rozhodla požičať €30 miliárd. V roku 2008 €8,5 miliardy dostali banky v rámci celej EÚ, z toho €5 miliárd minuli v poslednom štvrťroku, v snahe zabrániť kríze,“ povedal.

Dodal, že pôvodná iniciatíva vytvoriť Európsky mikrofinančný fond neoslovila adekvádne fondy členských štátov pre nedostatok solidarity a neochoty vlád pristúpiť na prísne podmienky pod ktorými by si mohli peniaze požičať. Zároveň zdôraznil, že cieľom novej schémy nie je zvýšiť likviditu bánk, ale podporiť finančné inštitúcie, aby opäť naplno rozbehli poskytovanie úverov pre malé a stredné podniky.

Okrem poskytnuté peniaze banky oprávnia investovať do výskumu a vývoja. EIB okrem toho poskytne technickú asistenciu mikrokreditným inštitúciám, aby sa stali profesionálnejšími a aby banky nezamietali ich žiadosti o úver.

„Žiadne z týchto opatrení nenúti banky, aby požičiavali podnikom. Len chcem bankovým partnerom vysvetliť, že len tí, ktorí rýchlo využijú fondy budú podporení aj v budúcnosti. Naším cieľom je sprístupniť pôžičky v čo najkratšom čase,“ uzavrel.