EIB: Firmám budú peniaze chýbať ešte dva až tri roky

Zdroj: Flickr

Ministri financií ešte v septembri 2008 v snahe o zmiernenie dôsledkov finančnej krízy rozhodli o posilnení úlohy Európskej investičnej banky v podpore malých a stredných podnikov, dovtedy bola jej podpora malým firmám obmedzená.

EIB si stanovila cieľ, že v priebehu 2008 – 2011 drobným firmám požičia 30 miliárd eur. Viac ako polovica prostriedkov smerovala do starých členských štátov. Avšak v uplynulých dvoch rokoch banka podpísala kontrakty za 13,8 miliardy eur len so samotnými novými členskými a kandidátskymi krajinami.

Prostriedky z EIB sa do malých firiem dostávajú na národnej úrovni prostredníctvo sprostredkovateľských bánk.  Podľa údajov z 22. februára bolo do bánk distribuovaných 11 miliárd eur.

Najväčší podiel šiel do Turecka – 3 miliardy eur. Z nových členských štátov najviac čerpajú Poliaci (1,6 miliardy eur) a Česi a Maďari (v oboch prípadoch približne 1,3 miliardy eur).

Prístup k finančným prostriedkom stále zložitý

Prostriedky, ktoré mali byť vyčerpané do roku 2011 však vplyvom krízy veľmi rýchlo z účtov EIB zmizli. Stanovený objem dosiahli už minulý rok, keďže banky mali veľký záujem o lacnejšie peniaze.

„Veľkú časť z toho, čo sme urobili bolo aj o tom, aby banky neskončili svoju činnosť. Povedali sme im – dáme vám peniaze na nové úvery pre malé a stredné podniky, no pod podmienkou, že neopustíte danú krajinu,“ vysvetlil Matthias Kollatz-Ahnen, viceprezident EIB.  

Podľa prieskumov Európskej centrálnej banky je prístup k financiám jedným z troch najväčších problémov, ktorým čelia drobné firmy. Podľa EIB nedostatok prostriedkov bude pretrvávať ďalšie dva-tri roky.

Európska komisia preto chce spustiť desaťročný program úverových garancií, ktorý by mal pomôcť dvom miliónom podnikov. Súčasťou plánu je aj rozvoj financovania rizikovým kapitálom a to zjednodušením fungovania fondov rizikového kapitálu, aby mohli voľne investovať naprieč celou EÚ.

Úverové linky EIB cez komerčné banky

EIB zverejnila štatistiky v reakcii na kritiku, že komerčné banky, ktoré distribuujú jej protikrízové úvery, držia prostriedky u seba, aby si napravili svoje finančné bilancie a vôbec neposkytujú úvery drobným firmám.

„Podľa našej štúdie z roku 2010 „Missing in action“ poukazujeme na vážne prešľapy v transparentnosti a zodpovednosti v rámci procedúr, pri ktorých EIB využíva komerčné banky ako sprostredkovateľov na distribúciu prostriedkov do európskych malých a stredných podnikov,“ vyhlásila Isabella Besedova zo Central and Eastern Europe Bankwatch Network (siete, ktorá sleduje aktivity bánk v strednej a východnej Európe).

„Neexistujú jasne formulované nástroje, ktoré by zaistili, že banky požičajú peniaze podnikom hneď ako je to možné. Naša štúdia poukazuje na to, že výraznú časť prostriedkov EIB banky držali na svojich účtoch na pokrytie nedostatku kapitálu počas krízy.“

Kollatz-Ahnen sa ohradil tým, že EIB peniaze bankám vypláca v tranžách, po tom, čo banky dokážu, že majú podniky, ktoré ich budú čerpať. Okrem toho sleduje, či sú prostriedky z komerčných bánk distribuované v priebehu 9 – 12 mesiacov. Pripustil však, že počas krízy to trvalo dlhšie, keďže podniky potrebovali viac času na získanie ručenia v prípade bankrotu.

EIB minulý rok financovala úvery v priemernej výške 157 tisíc eur a podporila 63 tisíc firiem. Okrem toho spustila nový mikropôžičkový program (do 10 tisíc eur). Doteraz naviazala partnerstvo s Holandskom a Bulharskom, v nasledujúcich týždňoch by sa mali pridať Belgicko, Rumunsko, Veľká Británia a Litva a ďalšie krajiny.

Trojročný 200-miliónový program by mal podporiť 26 tisíc firiem. Cieľom úverov bude tvorba pracovných miest pre nezamestnaných, komunity migrantov a podpora žien-podnikateliek. „Teraz ideme do úplne odlišného sveta,“ uzavrel Kollatz-Ahnen.