EK: Fiškálne stimuly sú dôležité, no treba vedieť prestať

Členské štáty Európskej únie plánujú svoje ekonomiky v roku 2009 podporiť fiškálnym impulzom v objeme 1,1 % HDP. Konkrétna výška podpory sa však v jednotlivých krajinách značne líši. Kým na jednej strane najviac chce do ekonomiky „naliať“ Španielsko (2,4 %), Rakúsko (1,8 %), Veľká Británia (1,4 %) a Švédsko (1,4 %), iné štáty na čele so Slovenskom, či Belgickom plánujú oveľa menší rozsah podpory (0,1 % respektíve 0,4 % HDP).

Po pripočítaní účinku automatických stabilizátorov môžu verejné financie podporiť európsku ekonomiky v období 2009 – 2010 v rozsahu zhruba 5% HDP, čo je viac ako 600 miliárd eur. Vyplýva to z pravidelnej správy Európskej komisie o stave verejných financií, ktorú zverejnila včera (23. júna 2009).

Komisia však upozorňuje, že hneď ako dôjde k oživeniu, musia vlády čo najrýchlejšie od mimoriadnych fiškálnych opatrení ustúpiť.

„Účinnosť stimulačných opatrení fiškálnej politiky je v krátkom období zásadne závislá od spoľahlivého záväzku stiahnuť stimulačné opatrenia vo chvíli, keď dôjde k oživeniu,“ upozornil komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia.

Rastúce dlhy, finančná pomoc, ktorú niektoré krajiny vynaložili na záchranu finančného sektora, očakávaný rast výdavkov vyplývajúcich zo starnutia populácie a očakávané nižšie potenciálne tempo rastu podľa Komisie vyvolávajú obavy o udržateľnosť verejných rozpočtov.

Podľa Európskej komisie budú základom úspechu a kľúčom k obnovení dôvery spotrebiteľov, podnikateľov a finančných trhov hlavne  silné fiškálne pravidlá, reformy verejných výdavkov, ktoré budú reflektovať starnutie populácie a tiež „širšie opatrenia“ zamerané na konsolidáciu verejných rozpočtov.