EK: Gréci by mali dostať druhú úverovú tranžu

Brusel pozitívne hodnotí pokrok, aký urobilo Grécko v reforme fiškálnej politiky. V oblasti penzií a verejnej správy dokonca Atény postupujú rýchlejšie, ako  bolo stanovené v pôvodnom pláne. Pokiaľ ide o nápravu rozvrátených verejných financií, v prvom polroku 2010 sa im podarilo zredukovať deficit o 46 %. Štátne výdavky v porovnaní s prvým polrokom 2009 klesli o 16,9 %. Komisia však upozorňuje na problémy, ktoré pretrvávajú na strane príjmov.

V rámci agendy štrukturálnych reforiem boli prijaté ambiciózne zákony upravujúce fungovanie pracovného trhu. V najbližších mesiacoch by malo dôjsť k zmenám v systéme dopravy a v podnikateľskom prostredí. Okrem toho chcú Atény prijať opatrenia na zrýchlenie absorpcie štrukturálnych a kohéznych fondov. Na druhej strane značné výzvy sú naďalej spojené s elimináciou bariér pre rozvoj turizmu či maloobchodu. Okrem toho podľa Komisie Gréci musia zrýchliť reštrukturalizáciu štátnych podnikov – najmä v sektore železničnej dopravy a energetiky.

Komisia očakáva, že členské štáty schvália druhú tranžu úverov na mimoriadnych stretnutiach Euroskupiny a Rady Ecofin naplánovaných na 7. septembra 2010. Gréci by mali v druhom kole dostať 9 miliárd eur – 6,5 miliardy od partnerov z eurozóny a 2,5 miliardy z Medzinárodného menového fondu.

Ešte 5. augusta po ukončení spoločnej misie MMF a Komisie v Grécku, inštitúcie ocenili pokrok, ktorý Atény urobili v snahe znížiť deficit rozpočtu, no vyzvali ich k zrýchleniu reforiem dôležitých pre obnovenie dôvery investorov a budúcoročný návrat na finančné trhy.

Hovorca exekutívy Amadeu Altafaj na tlačovej konferencii v Bruseli uviedol, že neočakáva, že by platbu malo ovplyvniť odmietnutie Slovenska poskytnúť svoj podiel na pôžičke.

(EurActiv/Reuters)