EK: Je načase dobudovať vnútorný trh s energiou

Autor: renjith krishnan, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Prostredníctvom oznámenia, ktoré EK zverejnila vo štvrtok (15.11.) o tom, ako zaistiť fungovanie vnútorného trhu s energiou, vyzýva krajiny EÚ, aby zintenzívnili svoje úsilie pri transpozícii a vykonávaní existujúcich predpisov EÚ týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou. Účinný, prepojený a transparentný vnútorný trh s energiou má občanom a firmám ponúknuť bezpečné a udržateľné dodávky energie za najnižšiu možnú cenu.

„Keď ide o plyn a elektrinu, občanov a podniky zaujímajú dve veci – zabezpečenie nepretržitých dodávok a prijateľná cena. To sa dá najlepšie dosiahnuť s fungujúcim európskym trhom s energiou,“ zdôraznil komisár pre energetiku Günther Oettinger.

EK uviedla, že zatiaľ čo v súvislosti s ponukou širšieho výberu pre spotrebiteľov, udržiavaním veľkoobchodných cien energie pod kontrolou a zabezpečením nepretržitých a dostatočných dodávok sa už dosiahol pokrok, je potrebné podniknúť viac krokov na to, aby sa začal v plnej miere využívať potenciál skutočne integrovaného európskeho trhu.

Na dobudovanie vnútorného trhu s energiou v EÚ do roku 2014 preto Komisia predpokladá uskutočnenie niekoľkých akcií.

Predpisy v praxi a spotrebitelia

Dôležitým bodom oznámenia Komisie je vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu a presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže. Komisia bude viesť aj naďalej konania vo veci porušovania predpisov, aby zaistila riadne vykonávanie predpisov tretieho energetického balíka.

Komisia chce klásť dôraz na posilnenie práv spotrebiteľov, obzvlášť zraniteľných. Zo štúdií vyplýva, že iba každý tretí spotrebiteľ EÚ porovnáva ponuky služieb, pričom EK odhaduje, že by mohli ročne ušetriť až 13 miliárd eur, keby prešli na najlacnejšie dostupné sadzby za elektrinu. Komisia tiež mieni podporovať zavedenie inteligentných meracích systémov, vďaka ktorým budú môcť spotrebitelia regulovať svoju spotrebu v reálnom čase a lepšie kontrolovať svoje účty za energiu.

Flexibilita trhu

Niektoré členské štáty plánujú podporiť výrobcov elektriny v tom, aby si udržali svoje výrobné kapacity s cieľom zaistiť dostatočnú kapacitu aj vtedy, keď elektrinu nevyrábajú obnoviteľné variabilné zdroje, tzv. kapacitný mechanizmus.

EK ale mieni dbať na flexibilnú podobu trhu s energiami. Tvrdí, že predčasne zavedené a zle navrhnuté kapacitné mechanizmy môžu viesť k roztrieštenosti vnútorného trhu a brániť investovaniu. Pred zavedením takýchto mechanizmov by preto štáty mali analyzovať, či sú investície do výroby nedostatočné a z akého dôvodu. Zároveň by členské štáty mali pred zasahovaním do fungovania trhu zohľadniť cezhraničné riešenia, ktoré môžu byť nákladovo efektívnejšie.

Regulácia – falošná ochrana?

EK tiež upozornila na to, že len 9 členských štátov (Česká republika, Fínsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko) v súčasnosti nemá zavedené regulované maloobchodné ceny energie.

„Štátom stanovené ceny neposkytujú spotrebiteľom najlepšie podmienky. Môžu vzbudzovať falošný dojem ochrany, ktorý spotrebiteľov odradí od aktívneho hľadania lepších možností vrátane energeticky účinných služieb. Regulované ceny koncového používateľa okrem toho sťažujú investovanie. Odrádzajú spoločnosti od vstupu na trh a investovania do novej výroby. Regulované ceny pod úrovňou nákladov vedú k dlhom, ktoré nakoniec aj tak musia zaplatiť daňovníci,“ uviedla EK vo svojom stanovisku.