EK nechce, aby priemysel a mestá stagnovali, ale mysleli

Hlavnou paradigmou udržateľnej hospodárskej stratégie EÚ je zníženie emisií uhlíka do roku 2050 najmenej o 80 %.  Obrovská väčšina tejto redukcie sa má uskutočniť v odvetví energetiky. Tu sa však tento proces viaže na zvýšenie výroby z obnoviteľných zdrojov, dosiahnutie úspor energie u odberateľov a predovšetkým na inteligentné riadenie ponuky i dopytu.

Pod patronátom podpredsedníčky Európskej komisie Neelie Kroes zodpovednej za digitálnu agendu a komisára pre energetiku Günther Oettingera sa na konferencii v Bruseli (4.-5.5.) stretli politici, zástupcovia telekomunikačných a energetických spoločností, regulačných úradov i spotrebiteľných organizácií. Diskutovali o výzvach súvisiacich so zavádzaním inteligentných sietí, ktoré sú technického, regulačného i finančného charakteru, ale týkajú aj akceptácie zo strany verejnosti.

Integrálnou súčasťou inteligentných energetických sietí, miest a domácností sú meracie prístroje, ktoré poskytujú aktualizované údaje o spotrebe, a tiež komunikujú s uzlami a ústredím o potrebe zvýšiť či znížiť dodávky elektriny či plynu pre konkrétne odberné miesto. (pre viac pozri Súbor liniek)

Chytrá komunikácia a energia

Témou stretnutia bolo najmä transparentné meranie energie, pozitívne prínosy informačných a komunikačných technológií (IKT) pre riešenie energetických a klimatických problémov a nevyhnutnosť medzisektorovej spolupráce v environmentálnom trojuholníku energetika-IKT-doprava.

Výsledkom by mohla byť realita pouličného osvetlenia, ktoré rozoznáva pohyb ľudí nablízku, domácich systémov kúrenia, ktoré samé reagujú na prostredie, plnej integrácie elektromobilov do siete a najmä posilnenie informovanosti ľudí v oblasti zelených riešení.

„Európa čelí práve teraz mnohým ekonomickým výzvam. Ale na horizonte sa objavujú svetlé miesta: a pre mňa žiadne z nich nesvieti jasnejšie ako potenciál IKT. Dajme Európe inteligentné nástroje, ktoré pomôžu životnému prostrediu, našim občanom a našej ekonomike,“ uviedla komisárka Kroes.

Jej kolega Oettinger doplnil: „Jedna vec je používať energiu efektívnejšie a ďalšia vec je urobiť náš energetický systém inteligentnejší … Chceme spolu zaistiť, že energetika a IKT potrebujú spojiť svoje sily a mobilizovať to najlepšie z ich inovačných talentov.“

Kroes: Stagnácia nemožná

Prednosti IKT v energetických prenosových sústavách však podľa nej stojí na niekoľkých hlavných predpokladoch. Je potrebné vybudovať a rozšíriť inteligentné obojsmerné prenosové a distribučnýé sústavy a merače, ktoré dokážu prenášať v reálnom čase informácie o trvaní a množstve spotreby a umožnia samotným domácnostiam stať sa výrobcami a dodávateľmi energie do siete. Podstatné je tiež posilniť spoluprácu medzi troma sektormi – IKT, dopravou a energetikou, ktorá umožní zlepšiť infraštruktúru, kvalitu poskytovaných služieb a prinesie nové biznis modely.

„Existuje veľa synergií medzi týmito sektormi, ktoré čakajú na svoje využitie,“ poznamenala Kroes a dodala: „Synergie ale tiež existujú v oveľa praktickejších oblastiach ako je rolovanie infraštruktúry. Často rôzne siete – energetické, telekomunikačné, vodné a dopravné – zbytočne duplikujú „pasívnu infraštruktúru“: veci ako potrubia, ktoré obsahujú káble.“

Poznamenala, že aj samotný IKT sektor, ktorý spotrebúva 8-10 % elektriny v EÚ a do roku 2020 by sa toto číslo mohlo zdvojnásobiť, sa môže stať oveľa viac zeleným. „Dátové centrá v západnej Európe spotrebujú až do 100 miliárd kilowatthodín ročne. To je viac-menej celková spotreba elektriny Holandska.“

„Tí, ktorí to uznajú a myslia napred, budú víťazmi zajtrajška. Stagnácia jednoducho nie je možná,“ upozornila podpredsedníčka Komisie.

Oettinger: Strechy už nie sú červené ale modré

Komisár pre energetiku zdôraznil, že pre úspešnú kolaboráciu všetkých troch sektorov je potrebné vybudovať celoeurópsky prepojený energetický systém, rovnako ako otvorenú konkurenciu na  veľkoobchodnom i maloobchodnom trhu.

„V podstate je to infraštruktúra, teda hardvér, ktorý potrebujeme aby sme mohli rozvinúť inteligentné riešenia,“ uviedol. „Len cez otvorený, dynamický a konkurenčný trh môžu zákazníci cítiť kontrolu nad svojou spotrebou energie a byť si istí pri angažovaní sa s firmami, ktoré im ponúkajú inovatívne služby.“

Poukázal na viacero príkladov realizácie spolupráce na úspory nákladov na energie u občanov za súčasného využitia inteligentných meračov a sietí a obnoviteľných zdrojov – solárnych panelov.

„V Nemecku už viac strechy nie sú červené, ale modré. Aj v Belgicku ich vidím čoraz viac. Je veľmi pekné, že ľuďom dávajú možnosť produkovať si vlastnú elektrinu, ale mali by sme ich používať ešte inteligentnejším spôsobom,“ povedal Oettinger. „Ak by sme dokázali kontrolovať to, že keď je energia lacná, spotrebúva sa doma, a keď je drahá, vracia sa späť do siete, využitie solárnych panelov by bolo lacnejšie. V súčasných podmienkach to znamená lacnejšie pre vlády, ktoré ich dotujú, ale v konečnom dôsledku, budú ziskovejšie pre tých, ktorí do nich investovali.“

„Byť schopný usmerňovať ich spotrebu znamená byť schopný zlepšiť energetický systém,“ vysvetlil Oettinger.

Podobné možnosti by sa ponúkali pri elektromobiloch, mikro kogeneračných vykurovacích zariadeniach či flexibilných mrazničkách. Oettinger poukázal na viacero iniciatív spolupráce všetkých troch odvetví aj spolu s občanmi – iniciatíva Smart Cities & Communities, alebo Dohovor primátorov a starostov zameraný na znižovanie emisií skleníkových plynov.

O príležitostiach pre udržateľný rozvoj na miestnej a regionálnej úrovni sa viac dozviete v tomto článku.