EK opäť útočí na mobilných operátorov

Zdroj: Jeroen Elfferich, www.creativecommons.org

Pozadie:

Európska komisia chce prinútiť mobilných operátorov, aby poplatky za roamingové hovory účtovali po sekundách, nie po minútach. Je to ďalší krok v regulácii mobilného telekomunikačného sektora.

V lete vstúpila do platnosti nová regulácia EK, ktorá podstatne znížila cenu roamingových hovorov v EÚ. Podľa novej eurotarify nesmie cena volania presiahnuť 49 centov a cena za prijímanie hovoru 24 centov. Tieto hodnoty by mali ešte klesnúť v najbližších dvoch rokoch.

Otázky:

Za roamingové telefonovanie v mobilnej sieti EÚ často zaplatíte aj o 20% viac, ako skutočne prevoláte, tvrdí komisárka pre telekomunikácie Viviane Reding. Odvoláva sa pri tom na zistenia zo správy Európskej skupiny regulátorov (ERG). Príčinou je minútová tarifikácia hovoru. V praxi to znamená, že človek prevolá iba pár sekúnd, ale zaplatí celú minútu.

Európskej komisii sa takáto prax mobilných operátorov nepáči a navrhne prípadné korekcie v správe pripravovanej na koniec roka 2008. Zrejme postihne aj ceny za sms správy a dátové služby v roamingu, ktoré komisárka Redingová podrobila rovnakej kritike.

ERG už požiadala operátorov, aby jej poskytli údaje o skutočne prevolaných a fakturovaných minútach roamingových hovorov. Budú slúžiť ako podklad pre ďalšiu správu o situácii na roamingovom trhu EÚ, ktorú skupina predstaví v lete.

Telekomunikačné spoločnosti sa bránia, že nemajú na výber. Minútová tarifikácia sa používa na veľkoobchodnom trhu EÚ. To znamená, že každý mobilný operátor, ktorý poskytuje roaming, nakupuje čas u roamingových partnerov v minútach. Ak by ho musel predávať zákazníkom v sekundách, bol by v strate. Taká je argumentácia väčšiny operátorov.

V domácich sieťach je situácia iná. Na Slovenskom trhu drvivo prevláda sekundová tarifikácia. Výnimkou sú len dva programy jedného operátora, kde uplatňuje 30-sekundovú tarifikáciu a sekundovú tarifikáciu po prvej minúte hovoru. 

Mobilní operátori však dostali pochvalu za poctivé uplatňovanie novej lacnejšej eurotarify v roamingových volaniach. Správa Európskej skupiny regulátorov skúmala správanie 150 mobilných poskytovateľov v období od apríla do septembra 2007. Skonštatovala, že ceny hovorov v roamingu klesli a operátori sa nesnažili kompenzovať svoje straty zvýšením cien pri iných hovoroch.

Pozície:

Martin Vida, hovorca spoločnosti T-Mobile Slovensko: „Zmenu tarifikácie (z minútovej na sekundovú) si vieme predstaviť, ak by na ňu pristúpili všetci roamingoví partneri.“ Zdôrazňuje, že T-Mobile už teraz „patrí medzi operátorov s nízkou úrovňou roamingových cien SMS správ a tie odrážajú reálne náklady.“ V oblasti dátového roamovania sa snaží pôsobiť proaktívne a „reguláciu trhu v akejkoľvek forme považuje za kontraproduktívnu, keďže brzdí konkurenčnú súťaž a inovácie v oblasti cenotvorby a služieb dátového roamingu.“

Peter Tóth, spoločnosť Orange Slovensko: Potvrdzuje, že Orange sa prispôsobí prípadnej novej regulácii Európskej komisie. Aj keď „sekundová tarifikácia je princíp, ktorý do mobilnej komunikácie začal zavádzať svojho času práve Orange vo Veľkej Británii ako prvý operátor v Európe,“  v roamingu si účtuje minúty, pretože „spôsob tarifikácie pri roamingu určuje konkrétny operátor – roamingovy partner.“ Peter Tóth vysvetľuje, že Orange, rovnako ako každý domáci provider, len vyúčtuje zákazníkovi roamingový hovor podľa tarifikácie, ktorú si uplatňuje zahraničný operátor.“

René Parák, hovorca spoločnosti Telefónica O2 Slovakia: „Minútová tarifikácia roamingu je štandardné riešenie pre všetkých operátorov v EÚ.“  Ak by však  Európska komisia rozhodla o celoplošnom prechode na sekundovú tarifikáciu, O2 by „nemalo problém sa prispôsobiť.“ V prípade roamingových sms je však O2 proaktívna – Parák zdôrazňuje, že už dnes účtujú za sms a mms správu kdekoľvek v roamingu cenu 12 Sk, čo je menej ako požaduje EK.