EK: Slovensko pri mýte porušilo pravidlá EÚ

FOTO TASR - Štefan Puškáš

Európska komisia pre prešľapy pri výbere prevádzkovateľa systému elektronického výberu mýta dnes (30. septembra) podstúpila voči Slovensku druhý krok v konaní vo veci porušenia pravidiel EÚ o verejnom obstarávaní. Podľa exekutívy pri verejnej súťaži o zákazku v hodnote 664 miliónov eur nebola splnená zásada nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania so všetkými záujemcami.

Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá tender vyhlásila 27. septembra 2007, predložili ponuku štyria uchádzači. Tri však boli vylúčené s odôvodnením, že neboli v súlade s technickými špecifikáciami. Keď v januári 2009 došlo k podpisu zmluvy, zmenili sa i zmluvné podmienky.

Komisia poukázala na to, že kebyže k úprave dôjde už na začiatku, tak by vylúčení záujemcovia mohli predložiť novú ponuku a súťažiť ďalej, respektíve by sa mohlo zapojiť viac uchádzačov.

„Neoprávneným vylúčením určitých záujemcov a rozsiahlymi zmenami zmluvy po jej podpise Národná diaľničná spoločnosť porušila podľa Európskej komisie zásadu nediskriminácie ustanovenú v práve EÚ. Boli tak porušené zásady riadnej hospodárskej súťaže a mohlo dôjsť k plytvaniu finančnými prostriedkami daňových poplatníkov, uvádza Komisia.

Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier o postupe exekutívy rokoval so zástupcami vlády a parlamentu počas svojej oficiálnej návštevy Slovenska ešte v utorok (28. septembra 2010).  „Pripomenul som (slovenským predstaviteľom), že Komisia má vo svojich úlohách byť strážcom správneho uplatňovania zmlúv a dohôd. Sú to pravidlá transparentnosti, poctivého obchodovania a správneho využívania verejných financií. Komisia usúdila, že v tomto konkrétnom prípade tieto pravidlá dodržané neboli,“ vysvetlil Barnier.  

Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby situáciu vysvetlilo a zaujalo vlastné stanovisko. Komisia následne rozhodne, či záležitosť posunie pred Európsky súdny dvor. „Na Komisii sa touto otázkou budeme s veľkou nestrannosťou a objektivitou,“ubezpečil V Bratislave Barnier.