EK: Viac žien do technologického priemyslu

Pozadie:

Cieľom kódexu osvedčených postupov pre ženy v IKT z marca 2009 je prilákať dievčatá na školách alebo univerzitách do sektora technológií, ako aj udržať v tomto sektore a podporovať tie ženy, ktoré už v ňom pracujú.

Iniciatíva EK sa zameriava na vzdelávanie a zamestnanosť prostredníctvom dievčenských dní, programov mentoringu, pružnej pracovnej doby a iných inovačných aktivít, ktoré pomáhajú zvyšovať informovanosť žien o technologickom odvetví a lákajú ich na prácu v ňom. Pôvodne sa k nemu zaviazalo päť európskych technologických spoločností.

Otázky:

EK dnes (8. októbra) na workshope „Viac žien, lepšie pracovné miesta a podpora rastu “ oznámila, že k splneniu cieľov kódexu osvedčených postupov pre ženy v IKT sa zaviazalo už 28 európskych technologických spoločností vrátane veľkých korporácií, malých a stredne veľkých podnikov (MSP), konzultačných spoločností, akademických inštitúcií, mimovládnych organizácií a telekomunikačných regulačných orgánov. Prislúbili, že do svojich radov prilákajú viac žien.

„Sektor IKT si stále viac uvedomuje, že z hospodárskeho rastu a inovácií môže profitovať a k nim prispievať iba vtedy, ak vyrieši nedostatok kvalifikovaného personálu, ktorý má do roku 2010 podľa očakávaní dosiahnuť 300 000 osôb,“ vyhlásila Viviane Redingová, európska komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá.

Prírodné vedy, technologické disciplíny a IKT sú síce pre študujúce ženy čoraz populárnejšie, no muži ich počtom stále ďaleko prevyšujú. „V roku 2006 predstavovali ženy 41 % všetkých absolventov doktorandského štúdia v oblasti prírodných vied, matematiky a výpočtovej techniky. V tom istom roku bolo ženského pohlavia 25 % doktorandov v oblasti strojárstva, výroby a výstavby. Vo výpočtových vedných disciplínach však v roku 2006 mužskí absolventi predstavovali vyše tri štvrtiny všetkých absolventov,“ uvádza EK.

V EÚ celkovo každodenne internet používa 38 % mužov a iba 28 % žien. Úroveň počítačových zručností a záujem o prírodovecké a technologické disciplíny sa medzi ženami z jednotlivých členských štátoch rôzni – 81 % Holanďaniek vo veku 16 – 24 rokov používa počítač každý deň, avšak v Bulharsku je to v tejto vekovej kategórii iba 38 % žien.

„Napriek tomu, že ženy získavajú 45 % všetkých európskych doktorátov [PhD], spomedzi PhD v strojárstve, výrobe a výstavbe ich získavajú iba štvrtinu. V 116 najväčších telekomunikačných spoločnostiach v Európe je len 7 % členov predstavenstva ženského pohlavia. Aby sa tento podiel do roku 2015 zdvojnásobil a aby sa zaistilo plné využitie potenciálu žien v tomto sektore, je treba vynaložiť väčšie úsilie. Preto vyzývam celé odvetvie IKT, aby urýchlene podpísalo a vykonávalo tento kódex,“ upozornila Redingová.

V Bruseli okrem toho predstavili nový nástroj – online adresár pre ženy v odvetví IKT. Týka sa troch oblastí: technológií, budovania spoločnosti a podnikania. Ženy na jednom mieste nájdu zhromaždené všetky aktivity, ponuky pracovných miest, právne predpisy a štatistické údaje potrebné pre zorientovanie sa v sektore IKT.