EK: Založenie firmy nesmie trvať viac ako týždeň!

Zdroj: www.creativecommons.com

Krátka správa:

„Sme presvedčení, že pri administratívnych nárokoch na podnikateľov platí „čím menej, tým lepšie““, vyhlásil eurokomisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy počas konferencie v Lisabone. Pripomenul európsky cieľ, že založenie firmy by nemalo trvať dlhšie ako týždeň: „Nesmieme premeniť podnikateľské sny na nočnú moru.“

Európska komisia momentálne zbiera údaje o administratívnej náročnosti kladenej na podnikateľov v jednotlivých členských štátoch. Cieľom má byť vyčíslenie finančnej úspory pri zrušení časti formalít. Konkrétne legislatívne návrhy Brusel predstaví v prvom štvrťroku 2008. Z priebežného prieskumu vyplýva, že najväčším firemným bremenom je účtovníctvo a audit.

Sťažujú sa aj slovenskí podnikatelia. Podľa EK je administratívne zaťaženie v každej členskej krajine EÚ približne 4% HDP, čo na Slovensku predstavuje asi 60 mld. korún vo forme podnikateľských nákladov. Marek Lukáčik z Klubu 500 tvrdí, že „štátne orgány budia niekedy dojem, že majú záujem sťažovať podnikateľské prostredie na Slovensku. Zamestnávateľ musí komunikovať s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou, štatistickým úradom, pričom je systém zložitý a neprehľadný.“ 

Nevyhnutná komunikácia s množstvom inštitúcií neúmerne komplikuje aj proces založenia firmy. Komisár McCreevy uviedol ako pozitívny príklad Portugalsko. Systém kontaktných bodov umožňuje vybaviť všetky formality za jediný deň na jedinom mieste. Podnikateľ môže založiť firmu aj elektronicky, z kancelárie, bez papierov…

Podobný systém funguje aj v Poľsku, kde založíte firmu do piatich dní, vo Veľkej Británii do 24 hodín. Na Slovensku sa čas na založenie firmy stále môže počítať na týždne, čo krajinu v roku 2006 zaradilo na 47. miesto svetového rebríčka podľa Svetovej banky. Marek Lukáčik z Klubu 500: „Administratívna záťaž vyplýva aj zo stále sa meniacej legislatívy a zmeny zákonov, pričom majú firmy problém vôbec tieto zmeny zaregistrovať.“

Vláda SR sa pokúsila problém riešiť v novele živnostenského zákona. Od jesene by mali na živnostenských úradoch fungovať jednotné kontaktné miesta, kde môže podnikateľ vyriešiť všetky formality pri vzniku firmy, ako aj počas jej fungovania.