Eko-organizácie dali vysvedčenie Barrosovmu tímu

foto: predseda EK José Manuel Barroso, zdroj: TASR/AP

Desiatka environmentálnych organizácií (Green10) skonštatovala, že Komisia pod vedením José Manuel Barrosa je buď príliš rezervovaná v celom rade otázok ochrany prírody, regulácie chemických látok a znečistenia, alebo v niektorých prípadoch pod tlakom lobistov a národných vlád úplne ustúpila.

„Celkovo sme extrémne znepokojení, že Komisia veľmi zaostáva v pretekoch o vytvorenie lepšieho životného prostredia v Európe,“ uviedol Jorgo Riss z Greenpeace, ktorý je jednou zo skupín zapojených do hodnotenia Komisie v polovici druhého funkčného obdobia Barrosovej Komisie (2010-2014).

Autori hodnotili prácu Komisie v niekoľkých oblastiach na škále od 1 po 10, kde 10 je najlepšie skóre. Najhoršie obstál pokiaľ ide o transparentnosť slovenský komisár Maroš Šefčovič, ktorému pridelili  3,0 bodu. Podpredseda EK okamžite reagoval na predložené vysvedčenie (viď nižšie).

Hneď za transparentnosťou nasledovala oblasť poľnohospodárstva (3,5), regulácia chemických látok (3,5), biodiverzita a príroda (4,0), energetika (4,5), rybolov (4,5) doprava (5,0) a klimatická zmena (5,5).

Organizácie ocenili najmä neoblomnosť dánskej komisárky pre klímu Connie Hedegaard pri začlenení leteckej dopravy do systému obchodovania s emisiami, a to aj napriek silnej opozícií zo strany aerolínií a krajín mimo EÚ. V prípade komisára pre energetiku Günthera Oettingera zase uviedli, že síce energetickej efektívnosti ponúkol silnú podporu, návrh smernice, ktorý z jeho rezortu vzišiel bol však príliš mierny.

Poľnohospodárstvo a chemikálie

Veľmi slabo si podľa Green10 vedie Komisia najmä vo svojich plánoch pretvoriť súčasnú podobu agrárnej politiky.

„Poľnohospodárstvo je najdôležitejším mechanizmom zmeny pre biodiverzitu a efektívnosť zdrojov,“ reagoval Tony Long zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF). Dodal, že návrhy EK pre novú podobu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) zlyhali v prepojení medzi poľnohospodárstvom, manažmentom pôdy a ochranou biologickej rozmanitosti.

V správe sa píše, že návrh Komisie, ktorý je momentálne predmetom diskusií Európskeho parlamentu a Rady ministrov, neposilňuje pilier rozvoja vidieka, „a tým ohrozuje jednu z najužitočnejších častí CAP“.

Len v tomto roku sú v európskom rozpočte na agro-program vyčlenené prostriedky vo výške 58,7 miliardy eur, z čoho 40 miliárd eur tvorí priama podpora farmárom (prvý pilier CAP) a 14,6 miliardy eur je určených na rozvoj vidieka (druhý pilier CAP).

Podľa Longa by sa množstvo peňazí, ktoré komisár pre poľnohospodárstvo Dacian Cioloş navrhol na druhý pilier mali zdvojnásobiť z 25 % na 50 %. Nalieha na Komisiu, aby odolala snahám ministrov i europoslancov a nenahradila povinné environmentálne štandardy pre poľnohospodárov širokou ponukou opatrení, z ktorých si môžu vybrať, aby splnili podmienky pre zelené platby. (EurActiv, 17.05.2012)

Komisára pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Johna Dalliho zase kritizujú za to, že nie je dostatočne priebojný pri obmedzovaní pesticídov a endokrínnych disruptorov a tiež za jeho súhlas s pestovaním geneticky modifikovaných plodín na území EÚ, a to aj napriek silnej opozícii zo strany ekológov a aktivistov za ochranu zdravia.

Dokonca aj samotného „zeleného“ komisára Janeza Potočnika obvinila aliancia z toho, že len veľmi pomaly presadzuje v Komisii naliehavú potrebu prehodnotiť politiku EÚ pre podporu biopalív v doprave, keďže sa množia argumenty o tom, že nie sú tak environmentálne neškodné, ako sa myslelo.

„Povrchná“ správa

Podľa hovorcu komisára pre životné prostredie je hodnotenie práce komisárov zo strany environmentalistov „povrchné“ a „rozporuplné“. Žiadajú zahrnutie environmentálneho hľadiska naprieč celým spektrom politík EÚ.

„Presne toto robíme,“ uviedol Joe Hennon. „Zaoberáme sa strednodobou a dlhodobou zmenou a tá sa neudeje cez noc.“

„Hovoria o transformovaní našich spoločností a ekonomík, a presne to  robíme,“ povedal a dodal, že v rámci svojej kritiky komisára Potočnika ohľadom biopalív zabudli spomenúť snahy komisára presvedčiť ostatných kolegov o potrebe zohľadniť širší dopad palív s rastlinnou zložkou.

Riaditeľ európskeho útvaru Greenpeace Jorgo Riss poznamenal, že správa sa nezameriava na výkon jednotlivých komisárov, ale celkový výkon Barrosovho tímu. V tomto ohľade hodnotia, že v porovnaní s prvým funkčným obdobím sa práca exekutívy v environmentálnej oblasti zhoršila, pričom priznal, že ju sťažuje aj dnešná nepriaznivá ekonomická situácia.

Najnižšie jednotlivé skóre pre Šefčoviča

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič sa už od svojho nástupu do funkcie v roku 2010 zaviazal k vytvoreniu kvalitného registru lobistov. Svoje sľuby v oblasti zlepšenia transparentnosti práce európskych inštitúcií však podľa desiatky organizácií nesplnil.

Len 23. júna pritom spoločný register pre Európsky parlament a Komisiu oslávil prvé výročie svojho vzniku. Elektronický register poskytuje občanom informácie o tom, kto sa usiluje podporiť a ovplyvniť tvorbu európskej politiky. Rada ministrov zároveň rozhodla zapojiť sa doň, zatiaľ v podobe pozorovateľa.

„Nový register transparentnosti má za sebou veľmi sľubný prvý rok. Počty zaregistrovaných subjektov hovoria samy za seba. Rovnakým kódexom správania je teraz vo vzájomných vzťahoch s našimi inštitúciami viazaných vyše 5 150 organizácií a registrácie majú naďalej stúpajúci trend,“ zhodnotil Šefčovič jeho doterajšie fungovanie.

V správe environmentálnych organizácií sa ale píše, že „jeho nadmerne optimistické hodnotenie … prehliada úbohú kvalitu údajov a spoľahlivosť. Niekoľko expertných skupín, ktoré radia v environmentálnych a sociálnych záležitostiach, sú stále kontrolované predstaviteľmi priemyslu.“

Očakávania sa nenaplnili ani pri novom kódexe správania komisárov a služobnom poriadku úradníkov. Navyše mal Šefčovič „ignorovať niekoľko exponovaných prípadov konfliktu záujmov, vrátane tých, ktoré sa týkali bývalého komisára Verheugena a ďalších vysokých predstaviteľov EÚ pre životné prostredie a energetiku, ktorí teraz pracujú ako lobisti.“

Maroš Šefčovič na správu aliancie Green10 pohotovo reagoval na svojom Twitter účte.

„Nemôžem s vašim hodnotením súhlasiť. Komisia v posledných rokoch zaviedla silné opatrenia transparentnosti,“ napísal. Register s viac než 5100 subjektmi má podľa neho „oveľa širší rozsah ako ten v USA“.

Zároveň ocenil kritiku, že register ignorujú veľké firmy ako Apple, Rio Tinto či Monsanto, ktorá pôsobí v oblasti výroby GM plodín. „Je potrebné opýtať sa týchto organizácií a nie Komisie či Parlamentu, prečo sa nezaregistrovali a nedodržiavajú kódex správania sa,“ uviedol Šefčovič.

Kódex správania EK je podľa neho jedným z najprísnejších v porovnaní s pravidlami národných vlád či iných medzinárodných organizácií.